Muhasebecilik İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


ACCOUNTANT INTERVIEW QUESTIONS

If you want to apply for an international job as an accountant, you need to be able to answer the questions in English. As there are not enough sources to find these answers, we have made a list of the questions that you can possibly encounter. The questions and terms might change in every country but yet we have tried to keep the difference at a minimum and serve you the best.

What is An Accountant?

Accounting is a science which records the economic process and events of the businesses in terms of money, classify them, report them by making a summary, commenting on the results and analyses them. The people who carry out the functions of accounting and make it reach its aim are professing as accountants.  The number of accountants might change regarding the size of the business. What really matters is that people who work as accountants make it true without any lacking. To be able to do that, an accountant must be educated about his profession.

Accountants in Turkey

The bookkeeping is one of the most important jobs in Turkey. As it’s a comprehensive job, there are different parts of bookkeeping. Most important parts are; professional accountants, certified public accountants, accounting managers, general accountants, accountant s and accounting teachers. No matter which branch you’ll work as, you first have to be educated as an accountant. 

Education

Bookkeeping education might be had in high school and university. If you want to be an accounting, you might choose the accounting and economy department in related high school and then keep on in a vocational school or in a university.

Accountant Interview Questions

Here you can take a look at the most frequent questions asked to the candidates during interviews.

1)How many types of business transactions are there in accounting?

You can answer this question by saying that there are two types of business transactions in accounting; which are revenues and capital.

2)Explain real and nominal accounts with examples.

To be able to answer this question; you should explain that a real account is an account of assets and liabilities like land and building accounts. On the other hand, a nominal account is one of income and expenses as salary account and wages account.

3)What is working capital?

You can say that working capital is calculated as current assets minus current liabilities which is used in day-to-day trading.

4)What is the difference between a trial balance and a balance sheet?

You can answer this question by saying that a trial balance is the list of all balances in a ledger account and is used to check the arithmetical accuracy in recording and posting. A balance sheet, on the other hand, is a statement which shows the assets, liabilities and equity of a company and is used to ascertain its financial position on a particular date.

5)Why do you think accounting standards are mandatory?

You can say that they play an important role in preparing a good and accurate financial report. It ensures reliability and relevance in financial reports.

MUHASEBECİLİK MÜLAKAT SORULARI

Eğer muhasebeci olarak, uluslarası bir işe başvurmak istiyorsanız, mülakatta size İngilizce sorulan sorulara cevap vermeniz gerekir. Benzer soruları bulabilmek adına yeterli kaynak olmadığı için, size muhtemelen karşınıza çıkabilecek soruların bir listesini hazırladık. Bu sorular ülkesine göre değişebilmekle birlikte, sizin için bu değişikliği en aza indirmeye çalıştık. İyi okumalar.

Muhasebeciler Ne İş Yapar?

Muhasebe işletmelerin finansal süreçlerini parasal anlamda kaydeder, sınıflandırır, özetleyerek rapor eder, sonuçlarını yorumlar ve analiz eder. Muhasebenin bu sürecini yürüten ve amacına ulaşmasını sağlayan insanlara ise muhasebeci denir. Bir işletmede kaç muhasebeciye ihtiyaç olduğu, işletmenin büyüklüğüne göre değişir. Gerçekten önemli olan, muhasebecilerin işlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmesidir. Bunu gerçekleştirebilmek için ise, bir muhasebecinin eğitimli ve bilgili olması gerekir.

Türkiye’deki Muhasebeciler

Muhasebecilik, Türkiye’deki önemli iş dallarından biridir. Çok geniş bir alan olduğu için, muhasebecilik farklı branşlara ayrılmıştır. Bu branşlardan en önemlileri; serbest muhasebecilik, yeminli mali müşavirlik, muhasebe müdürlüğü, muhasebe uzmanlığı, muhasebe elemanları ve muhasebe öğretmenleridir. Hangi branşta çalıştığınız fark etmeksizin, muhasebecilik konusunda eğitimli olmanız beklenir.

Eğitim

Muhasebecilik eğitimi, lise ya da üniversitede alınabilir. Muhasebeci olabilmek için, ilgili liselerde muhasebecilik bölümünü seçebilir, ardından bir yüksek okul veya dört yıllık üniversitede eğitiminize devam edebilirsiniz.

Muhasebecilik Mülakat Soruları

Aşağıda muhasebecilik mülakatlarında en çok karşılaşılan sorulara göz atabilirsiniz.

1)Muhasebecilikte kaç farklı ticari iş vardır?

Bu soruya, iki tip ticari iş olduğunu söyleyerek cevap verebilirsiniz. Bu işler gelir ve sermayedir.

2)Reel rakam ve geçici hesapları örneklerle açıklayınız.

Bu soruya cevap verebilmek için, reef rakamın varlık ve yükümlülük hesabı olduğunu söyleyebilirsiniz; tıpkı toprak ve bina hesapları gibi. Diğer bir yandan, geçici hesaplar gelir ve gider hesaplarıdır, tıpkı maaş ve gider hesapları gibi.

3)İş sermayesi nedir?

İş sermayesi, dönen varlıkların vadesiz borçlardan çıkarılmasıyla hesaplanır ve günlük ticaret için kullanılır.

4)Geçici mizan ve bilanço tablosu arasındaki fark nedir?

Geçici mizan tüm hesapların defteri kebir hesabındaki listesidir. Kayıtlardaki aritmetik doğruluğu hesaplamak için kullanılır. Bilanço tablosu ise bir şirketin borçlarını ve haklarını gösterir.

5)Muhasebecilik standartları neden zorunludur?

Çünkü bu durum iyi ve kesin bir finansal report hazırlamayı sağlar. Finansal raporlardaki güvenilirliği arttırır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar