Muş İngilizce Tanıtımı ( Kısa)


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Muş City Presentation

Muş is a county of Turkey and located in the Eastern Anatolian Region. According to the Turkish Statistics Institution (TUIK) reports published on 4 February 2020, Muş has a population of 408.809 people. Its economy mostly depends on agriculture and breeding. Its altitude is 1334 meters and its survey is 8.196-kilometer squares. The governor of Muş is İlker Gündüzöz. Its license plaque code is 49. Muş has 6 provinces with the central one, 23 municipalities, 121 neighborhoods and 364 villages. Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez and Varto are the counties of Muş.  Muş is famous for its tulip and grapes. It’s also known for the Battle of Malazgirt and Alparslan.

A Short History of Muş

There are different theories about where the name Muş comes from but the most accepted one among these is that it comes from Muşki people. Muşki tribe used to live in the southern mountains of Muş. It’s believed that it was possibly them who constructed the castle in the Kızıl Ziyaret hill. This castle was later taken down by Suleiman the Great. It’s possible to see the stone rubbings in the shape of clover which is said to be a sign of Muşki people.

Regarding the Assyrian sources, Muş region was a part of Nairi country which depended on the Urartus. That region was also named as Taron in sources emerging later.  According to these sources, we can say that Muş welcomed Scythian, Med, Pers, Macedonian, Selevko, Roman, Part, Arsaces, Byzantine and Sasanis during history. Then it became first an Umayyad and then an Abbasid city. It was even destroyed by the Mongols. In the end, in 1514 it became an Ottoman city. Most of the city’s population consisted of Armenian people during the Ottoman times.

Where to Go in Muş?

Muş is one of the most beautiful cities in the Eastern Anatolian Region with its historical mosques, castles and houses.

Holy Followers Convent

It’s also known as Arak Convent. It was constructed by St. Grigor the Enlightener in the 4th century. It’s located in Kepenek village and is an Armenian convent.

Muş Castle

It’s located in the centre of Muş. It’s one of the oldest places in the city. Its history isn’t known certainly but it’s believed that it dates back to 7th century. It was renewed as a park by the municipality and is today used as a picnic area by the people of Muş.

Malazgirt Castle

It’s a gorgeous castle. Regarding the Islamic sources, this castle saw a lot of wars during the earlier times of Islam.

Haçlı Lake

It’s also known as Kazan or Bulanık lake. It’s located in the east of Bulanık province of Muş and is a volcanic lake.

Historical Murat Bridge

It’s a Seljuk era bridge but its history isn’t known for sure. It’s still used today.

How to Go to Muş?

It’s possible to go to the beautiful and historic city of Eastern Anatolia, Muş, by airway, railway or freeway. If you want to take a car ride from İstanbul to Muş, it’s 1319 kilometres and it takes around 15 hours. If you are to go there from Ankara, it’s 998 kilometres and the journey takes around 10hours. There are regular bus fares from many cities of Turkey to Muş. Muş Bus Station is near to the city centre. If you want to take a train, you can take the train from Ankara to Tatvan, the Van Lake Express, as one of its stops is in Muş. If you want to take a flight, you can take a flight from İstanbul and Ankara to Muş Airport which has been in service since 1992.

Muş Şehir Tanıtımı

Muş, Türkiye’nin bir ilidir ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), 4 Şubat 2020 tarihli raporuna göre, Muş’un nüfusu 408.809’dur. Muş’un ekonomisi hayvancılık ve tarıma bağlıdır. Muş’un rakımı 1334 metre, yüz ölçümü ise 8.196 kilometre karedir. Muş valisi İlker Gündüzöz’dür. Muş’un plaka kodu 49’dur. Muş’un, merkez ilçeyle birlikte 6 ilçesi, 23 belediyesi, 121 mahallesi ve 364 köyü vardır. Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez ve Varto, Muş’un ilçeleridir. Muş Üzümü ve laleleriyle ünlüdür, ayrıca adı sık sık Malazgirt Savaşı ve Alparslan’la anılır.

Muş’un Kısa Tarihi

Muş isminin nereden geldiğine dair farklı teoriler vardır. Bu teorilerin en çok kabul göreni, ismin Muşkilerden geldiği yönünde olan teoridir. Müşki halkı, Muş’un güneyindeki dağlarda yaşardı. Kızıl Ziyaret Tepesi’ndeki kaleyi de Muşki halkının inşa etmiş olabileceği düşünülür. Bu kale sonrada Kanuni Sultan Süleyman tarafından yıktırılmıştır. Muş’ta sık sık, Mutki halkına ait bir simge olduğu düşünülen yonca yontmalarına rastlamak mümkündür.

Asur kaynaklarına göre, Muş bir zamanlar Urartulara bağlı olan Nairi ülkesinin bir parçasıydı. Daha sonraki kaynaklarda, bölgeden Taron diye de bahsedildiği görüşmüştür. Bu kaynaklara göre, Muş tarih boyunca, İskitler, Medler, Persler, Makedonlar, Selevkolar, Romalılar, Arsaklar, Bizanslılar ve Sasaniler gibi farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır .Ardından önce Emeviler sonra da Abbasiler Muş’u ele geçirmiştir. Muş, 1514 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Muş’un nüfusunun büyük bir yoğunluğu Ermenilerden oluşuyordu.

Muş’ta Nereye Gidilir?

Muş, tarihi camileri, kaleleri ve evleriyle, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en güzel şehirlerinden biridir.

Aziz Havariler Manastırı

Aynı zamanda Arak Manastırı olarak da bilinen Aziz Havariler Manastırı, 4. yüzyılda, Aydınlatıcı Aziz Grigor tarafından inşa edilmiştir. Kepenek Köyünde bulunan bir Ermeni manastırıdır.

Muş Kalesi

Muş Kalesi Şehir merkezinde bulunur. Şehirdeki en eski yapılardan biridir. Tarihi tam olarak bilinmese de, 7. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Belediye tarafından yenilenmiştir ve günümüzde halk tarafından piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

Malazgirt Kalesi

Oldukça görkemli bir kale olan Mazgirt Kalesi, İslami kaynaklara göre, İslam’ın ilk zamanlarında pek çok savaşa şahit olmuştur.

Haçlı Gölü

Kazan ya da Bulanık Gölü olarak da bilinen Haçlı Gölü, Muş’un Bulanık ilçesinin güneyinde yer alır. Volkanik bir set gölüdür.

Tarihi Murat Köprüsü

Selçuklular Dönemine ait bir yapıdır ama tarihi tam olarak bilinmemektedir. Günümüzde halen aktif olarak kullanılmaktadır.

Muş’a Nasıl Gidilir?

Doğu Anadolu’nun güzel ve tarihi kenti Muş’a, havayolu, karayolu ve demiryolu ile ulaşım mümkündür. Eğer Muş’a İstanbul’dan arabayla gitmek istiyorsanız, Muş-İstanbul arası 1319 kilometredir ve arabayla yaklaşık 15 saat sürer. Eğer Ankara’dan gitmek istiyorsanız, Ankara-Muş arası 998 kilometredir ve seyahat yaklaşık 10 saat sürer. Türkiye’nin pek çok şehrinden Muş’a düzenli otobüs seferleri yapılır. Muş Otogarı şehir merkezine yakındır. Eğer Muş’a trenle gitmek istiyorsanız, Ankara-Tatvan arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi’ne binebilirsiniz. Bu trenin bir durağı Muş’tadır. Eğer Muş’a uçakla gitmek istiyorsanız, İstanbul ya da Ankara’dan gidebilirsiniz. Muş Havalimanı 1992 yılından beri hizmet vermektedir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.