Need İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “ihtiyaç duymak” olan need fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Need Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise need fiilini ikinci hali ile kullanırız. Need fiilinin ikinci hali “needed” şeklindedir.

Need İkinci Hali ile Kullanımı

Need fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır. Dolayısıyla kelimemiz “needed” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur ki bu da öğrenirken kolaylık sağlar.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil needed halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani need olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani need olarak kullanılır.

Need İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • I needed you but you weren’t there for me!
  • She needed a bike to have a Europe tour and the governor provided it.
  • I didn’t need an explanation.

Need Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynıdır ve “needed” şeklindedir. Needed şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Need Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + needed ya da has + needed şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + needed şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + needed şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + needed şeklindedir.

Need Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • I have needed a computer for 2 years.
  • Have you needed any help during your process?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar