Note İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “not almak” olan note fiili cümle içinde oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. Biz de fiilin ikinci ve üçüncü hallerini örnek cümleler yoluyla inceleyelim.

Note Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise note fiilini ikinci hali ile kullanırız. Note fiilinin ikinci hali “noted” şeklindedir.

Note İkinci Hali ile Kullanımı

Note fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alır. Fakat kelime zaten “e” harfi ile bittiği için ikinci halinde sadece sonuna bir -d takısı eklemiş oluruz. Dolayısıyla kelimemiz “noted” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil noted halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani note olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani note olarak kullanılır.

Note İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • I noted that you do not want to leave message for Mr. Sandman.
  (Mr. Sandman için mesaj bırakmak istemediğiniz notunu aldım.)
 • Do not shout at me, I didn’t note such thing!
  (Bana bağırma, ben böyle bir şeyi not almadım ki!)
 • Did you note that I want to see your assignments on Monday?
  (Ödevlerinizi pazartesi kontrol edeceğimi not ettiniz mi?)

Note Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “noted” şeklinde olan note fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Note Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + noted ya da has + noted şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have noted şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + noted şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + noted şeklindedir.

Note Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • I have noted the things you need before I go to shopping.
  (Alışverişe gitmeden önce istediklerini not etmiştim.)
 • Have you note the yoghurt? We have guests for tomorrow, you know.
  (Yoğurdu da not aldın mı? Biliyorsun yarın misafirlerimiz var.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar