Nouns – İngilizce İsimler


İsimler. Böyle yazıverince ne kadar da kolay görünüyor, değil mi? İsim sadece, ne kadar zor olabilir ki? Muhtemelen İngilizce’deki en kolay gramer konularından biridir. Ama öyle değil işte, malesef öyle değil.


İngilizce isimler konusu ilk bakışta oldukça kolay görünse de, derinlere indiğinizde işin ne kadar da karmaşık olduğunu yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz.

Bir kere cümle kullanımları bazen çok karmaşık olduğundan neyin isim olduğunu fark edemiyorsunuz bile. Sanki cümlenin içinde bir yerlerde saklanıyorlar.

pexels-photo-186447

 • Love is a wonderful emotion. (Sevgi muhteşem bir duygudur)

Yukarıdaki cümlenin anlamını biliyoruz, ortada çok zor bir cümle yapısı yok. Ama kalın yazdığım kelimelerin isim olduğunu bilmemiz bir kere bize “to be” kullanmamız gerektiğini söylüyor ve cümlenin ana yapısını hemencecik çözmüş oluyoruz. Bu bir isim cümlesi, burada fiil yok.

Peki nedir isim? İsimler bir kişi, yer, obje ya da fikri anlatmak için kullandığımız kelimelerdir. Böyle pekçok farklı şeyi ifade edebildiklerinden isimler cümle içinde farklı farklı yerlerde görülebilirler.

İsimlerin Cümle İçinde Kullanım Yerleri

İsimler cümle içinde pekçok yerde saklanırlar. Kişi ya da canlı anlamına geldiklerinde cümlede özne ya da nesne olurlar, bir yeri ifade ettiklerinde yer bildirirler, eşya ya da soyut bir fikri ifade ettiklerinde ise nesne olurlar.

 • Jane is my friend. (özne ve nesne)
 • The team looked at me from the gym. (özne ve dolaylı tümleç)
 • The dog keeps barking at the girls. (özne ve nesne)
 • Snakes are sly animals. (özne ve yüklemcil ad)
 • The shop is full of customers. (özne ve yüklemcil ad)
 • Spending can be bad for you. (özne)
 • Love is the most precious thing humanity (özne, nesne ve yardımcı tümcedeki özne)

Gördüğünüz gibi isimler çoğunlukla özne konumunda olsa da cümlede genellikle özne olarak kullanılıyorlar.

Bir şey fark ettiniz mi? Biz yukarıdaki örnekte kalın olarak yazdığım her şeyi “isim” olarak kategorize ettik, ama sanki hepsi birbirine benzemiyor.

Mesela bir tanesi “spend” fiilinden “-ing” takısı ile türetilmiş. Bir diğeri bir insan ismi. Hangi kelime isimdir hangisi değildir anlayabilmem için belki de isim çeşitlerini de öğrenmeliyim.

Common Nouns – Cins İsimler

Tıpkı Türkçe’deki gibi, aynı cinsten birçok varlığa ya da nesneye verilen ortak isimlere cins isim yani “common name” denmektedir.

Cins isimler yalnızca cümlenin başındaki ilk kelime oldukları zaman büyük harfle başlarlar.

 • I have a new car.
 • This man is my friend.
 • İstanbul is a big city.
 • Metal can be found in this country.
 • I dediced to buy a laptop instead of a desktop.

Proper Nouns – İngilizce Özel İsimler

Özel isimler cins isimlerin tam tersidir: bir kategori değil tek bir şeye verilen eşsiz isimlere özel isimler denir. Mesela “city” cins isim ise “İstanbul” özel isimdir. Özel isimler her daim büyük harfla başlar.

 • Jane has a new house.
 • This is Mark, he is my friend.
 • İstanbul is a big city.
 • In Turkey, metal can be found.
 • I wonder if I can climb up to Himalaya after travelling to Asia.

Collective Nouns – İngilizce Topluluk İsimleri

Topluluk isimleri, adından da anlaşılacağı üzere, birden fazla kişi ya da nesne gruplarına topluca verilen isimlere denir. Bu türden isimler birden fazla kişi ya da nesneyi anlatsa da kullanıldıkları cümleye göre tekil ya da çoğul olabilir.

 • The team is on the grounds.
 • The decision is made by the jury.
 • Now the choir will sing for us.
 • Metallica is giving a concert in Amsterdam tomorrow.
 • I really like the colors of Galatasaray, yellow and red go great together.

Pronouns – İngilizce Zamirler

Zamirler isim gibi görünmese de onlar da isim ailesinin sadık üyelerinden. Bir dolu kurala tabii olan he, she, it gibi insanı çileden çıkartan ve “hadi her tense için fiili ayrı ayrı çekimleyelim” yok yere dert yaratan bu ufak tefek kelimeleri de unutmayalım.

 • She is so smart, look at her grades!
 • Oh no, there he is again, let’s get out of here.
 • It is the cold weather that keeps us from going out.
 • Let me introduce you Jane and Joanne, they are my best friends.
 • As I have told you ages ago, they do not like being called “outsiders”.

Gerunds – İngilizce Ulaçlar

On parmağında on marifet “-ing” takısı sadece birden fazla tense içinde fiili değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda fiil kariyerlerinden bıkan fiillere isim olma seçeneği de sunuyor. “-ing” takısı almış fiiller de isim kategorine giriyorlar böylece.

 • I love singing.
 • Mark thinks baking is a pretty fun activity.
 • Jane firmly believes procrastinating prevents her from finishing her Ph.D.
 • Being modest is a precious quality that most people underestimate.
 • I like spending my time surrounded with numerous books that welcome me to a new world.

Compound Nouns – İngilizce Birleşik İsimler

Birleşik isimler birden fazla kelimeyi birleştirerek tek bir isim oluşturduğumuz isimlerdir. Türkçe çevirilerinde bu “birleşiklik” özelliği biraz kaybolsa da, bu türden kelimeleri gördüğünüzde karmaşık görünseler de isim olduklarını bileceksiniz.

 • She is painting our bedroom.
 • Definitely need to buy that
 • My father-in-law likes fishing at the weekend.
 • This is the software that changed millions of lives over just a couple of years.

İsimler konumuzun burada sonuna geldik. İsim türlerini öğrendikten sonra cümle içinde hangi kelime isim, hangisi başka türden bir kelime anlamak kolaylaştı değil mi? Özellikle de “gerunds” konusundan sonra. Hayal ettiğimiz İngilizce seviyesine bir adım daha yaklaştık, tebrik ederim!

Son Yazılar