Occur İkinci ve Üçüncü Hali


Occur Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘olmak ‘ anlamına gelen occur fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Occur fiilinin 2.hali

Occur fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘occured’dur.

Occur fiilinin 2.hali ile kullanımı

Occur fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Occur fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-I’ll tell you about the incident that occured in our village.
-Sana köyümüzde meydana gelen olayı anlatacağım.

-The Permian–Triassic extinction event occured about 250M years ago.
-Permiyen-Triyas yok oluş olayı yaklaşık 250 milyon yıl önce meydana geldi.

Occur fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan occur fiilinin üçüncü hali ‘occured ‘dur.

Occur fiilinin 3.hali ile kullanımı

Occured fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
It has occured …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
It had occured …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
They will have occured…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was occured
5.Sıfat tamlamalarında;
An occured situation – oluşmuş durum

Occur fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-The computer keeps telling me that “an error has occured”, but I already know that!
-Bilgisayar bana “bir hata oluştu” demeye devam ediyor fakat bunu zaten biliyorum!

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.