Offer İkinci ve Üçüncü Hali


'OFFER' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Offer 1. HALİ 

Offer Kullanımı 

İngilizce’de ‘offer’  fiili teklif etmek anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘OFFERS’  ; diğer öznelerle ‘OFFER’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t offer’  ; diğer öznelerle ‘don’t offer’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb offer’  ; diğer öznelerle ‘Do sb offer’  kullanılır.

Offer ile ilgili Cümleler 

We offer  free shipping. (Ücretsiz gönderim teklif ediyoruz.)

Can I offer you a drink? (Size bir içecek teklif edebilir miyim?)

She don’t offer you a suggestion. (O, size bir öneride bulunmuyor.)

Offer 2. HALİ 

Offer ikinci hali Kullanımı 

‘Offer’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Offered’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t offer’  ; sorusu ‘Did offer’  şeklindedir.

Offer 2. hali ile Örnek Cümleler 

I offered the help. (Yardım etmeyi teklif ettim.)

What did they offer? (Ne teklif ettiler?)

She didn’t offer peace. (O barış teklif etmedi.)

Offer 3. HALİ 

Offer üçüncü hali Kullanımı 

‘Offer’  fiili düzenli olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Offered’dır.

Offer 3. hali ile Örnek Cümleler

Jack has offered me a job. (Jack bana bir iş teklif etmişti.)

She had offered apologies after the argument. (O, tartışmadan sonra özürlerini iletti.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar