Order İkinci ve Üçüncü Hali


Order İkinci ve Üçüncü Hali

Order 1. Hali

Order fiili ‘’emretmek, sipariş vermek, buyurmak’’ anlamına gelmektedir. Order fiili kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Order Cümle Örnekleri

  • There is nothing left in the fridge, we need to order something to eat for dinner.

(Buzdolabında hiçbir şey kalmadı, akşam yemeği için yiyecek bir şeyler sipariş etmeliyiz.)

  • He only wanted to order Mary to come back before things got a lot worse than it was.

(O yalnızca Mary’nin işler olduğundan daha kötü hale gelmeden dönmesini emretmek istedi.)

  • Because the internet became widely used, people got used to order their needs online rather than going for shopping and it increased the rate of obesity.

(İnternet yaygın bir şekilde kullanıldığından insanlar alışverişe gitmek yerine online olarak sipariş vermeye alışmış ve bu durum obezite oranını arttırmıştır.)

Order 2. Hali

Order fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ‘’ordered’’ olur. Order fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Order 2. Hali Cümle Örnekleri

  • When she heard a strange noise, she ordered her children to stay inside and went to check out.

(Garip bir ses duyduğunda, çocuklarına içeride kalmasını emretti ve kontrol etmeye gitti.)

  • Because it was his birthday and he didn’t have any friends to celebrate with, he ordered a gift for himself.

(Doğum günü olduğu için ve kutlayacak bir arkadaşı olmadığı için, kendisine bir hediye sipariş etti.)

  • She claimed to be the new ruler of the city and ordered people to follow her path and obey her rules.

(Şehrin yeni hükümdarı olduğunu iddia etti ve insanlara yolunu takip etmelerini ve kurallarına uymalarını emretti.)

Order 3. Hali

Order fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ‘’ordered’’ olur. Order fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Order 3. Hali Cümle Örnekleri

  • A box was delivered that day and inside there was everything she had ordered.

(O gün bir kutu teslim edildi ve içinde sipariş ettiği her şey vardı.)

  • Oliver Cromwelll had ordered a strict observance of Sunday, punished swearing severely, and made adultery a capital crime.

(Oliver Cromwell, Pazar günü ibadetlerine katı bir şekilde uyulmasını emretti, küfür etmeyi ağır bir şekilde cezalandırdı ve zinayı büyük bir suç haline getirdi.)

  • The parliament had ordered to renew the elections as the previous one was faulty for a certain group of people.

(Parlamento, bir öncekinin belirli bir grup insan için hatalı olması nedeniyle seçimlerin yenilenmesini emretti.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar