Pass İkinci ve Üçüncü Hali


Pass Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘geçmek’ anlamına gelen pass fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Pass fiilinin 2.hali

Pass fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘passed ‘dir.

Pass fiilinin 2.hali ile kullanımı

Pass fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Pass fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-All the students passed the test.
-Bütün öğrenciler sınavı geçti.

The property passed from father to son.
Mülkiyet babadan oğula geçti.

Pass fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan pass fiilinin üçüncü hali ‘passed’dir.

Pass fiilinin 3.hali ile kullanımı

Pass fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have passed…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had passed …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have passed …

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was passed

5.Sıfat tamlamalarında;
A passed test – geçilmiş sınav

Pass fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-I found out that you had successfully passed the entrance exam. Congrats!
-Giriş sınavını başarılı şekilde geçtiğini öğrendim. Tebrikler!

-Two months have passed since our last meeting.
-Son buluşmamızdan beri iki ay geçti.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.