Pay İkinci ve Üçüncü Hali


'Pay' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Pay 1. HALİ 

Pay Kullanımı 

İngilizce’de ‘pay’  fiili ödemek anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘PAYS’  ; diğer öznelerle ‘PAY’ olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t pay’  ; diğer öznelerle ‘don’t pay’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb pay’  ; diğer öznelerle ‘Do sb pay’ kullanılır.

Pay ile ilgili Cümleler 

I had to pay  5 dollars in addition. (İlave olarak 5 dolar ödemek zorunda kaldım.)

My boss doesn’t pay  my  salary regularly. (Patronum maaşımı düzenli ödemez.)

Do you pay the taxes? (Vergilerini öder misin?)

Pay 2. HALİ 

Pay ikinci hali Kullanımı

‘Pay’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Paid’dir.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t pay’  ; sorusu ‘Did pay’  şeklindedir.

Pay 2. hali ile Örnek Cümleler

He paid in cash. (O nakit ödeme yaptı.)

They didn’t pay me. (Onlar bana ödeme yapmadılar.)

How much did she pay for it? (Bunun için ne kadar ödeme yaptı?)

Pay 3. HALİ 

Pay üçüncü hali Kullanımı 

‘Pay’  fiili düzenli olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Paid’dir.

Pay 3. hali ile Örnek Cümleler 

I had paid the taxes before I sold my car. (Arabamı satmadan önce vergilerini ödedim.)

He hasn’t paid anything  for clothes for 2 years. (O 2 yıldır kıyafete hiçbir şey ödemiyor.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar