Perform İkinci ve Üçüncü Hali


Perform İkinci ve Üçüncü Hali
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Perform 1. Hali

Perform fiili ‘’yapmak, uygulamak, canlandırmak, oynamak’’ anlamına gelmektedir. Perform fiilinin yalın halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Perform 1. Hali Örnekler

In the interviews, we always ask the participants to perform simple tasks which are determined by the human relations department.

(Görüşmelerde katılımcılardan her zaman insan ilişkileri departmanı tarafından belirlenen basit görevleri yerine getirmelerini rica ediyoruz.)

Employers perform a major role in this war against unemployment, and therefore the government should not withhold support from them.

(İşverenler, işsizliğe karşı açılan bu savaşta büyük rol oynamaktadır ve bu sebeple hükümet onlardan desteğini esirgememelidir.)

The stage was prepared for the group to perform but they did not like the acoustic and they demanded it to be re-prepared.

(Sahne, grubun çalması(performansı) için hazırlandı ancak akustiği sevmediler ve yeniden hazırlanmasını istediler.)

Perform 2. Hali

Perform kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’performed’’ olur. Perform fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümleler aşağıdaki gibir.

Perform 2. Hali Örnekler

The band performed a great performance and their stage turned people crazy.

(Grup harika bir performans sergiledi ve sahneleri insanları delirtti.)

As the play went on, we expected them to stage the second part of the book but they performed the third part instead.

(Oyun devam ederken, kitabın ikinci bölümünü sahneye koymalarını bekledik, ancak onun yerine üçüncü bölümü sergilediler.)

He performed all the duties which were assigned to him but he could not do them well and it caused him to get fired.

(Kendisine verilen tüm görevleri yerine getirdi ancak iyi yapamadı ve bu işten çıkarılmasına sebep oldu.)

Perform 3. Hali

Perform kurallı bir fiildir ve üçüncü hali de ‘’performed’’ olur. Perform fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümleler aşağıdaki gibir.

Perform 3. Hali Örnekler

If the operation has been skilfully performed, there will not be any complications or infection.

(Operasyon ustalıkla yapılmışsa, herhangi bir komplikasyon veya enfeksiyon olmayacaktır.)

He has performed a great service for the community for all these years and now he decided to quit and move on.

(Tüm bu yıllar boyunca topluluk için büyük bir hizmet gerçekleştirdi ve şimdi bırakmaya ve hayatına devam etmeye karar verdi.)

She would have performed a great success if her parents allowed her to study and go to university.

(Ebeveynleri onun çalışmasına ve üniversiteye gitmesine izin verseydi büyük bir başarı elde ederdi.)

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.