Pick İkinci ve Üçüncü Hali


Pick Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘seçmek’ anlamına gelen pick fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Pick fiilinin 2.hali

Pick fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘picked ‘dir.

Pick fiilinin 2.hali ile kullanımı

Pick fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Pick fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Tom climbed over the fence and picked some apples from the tree.
-Tom çitin üzerine tırmandı ve ağaçtan birkaç elma kopardı.

-I think we picked the wrong person for the job.
-İş için yanlış kişiyi aldığımızı düşünüyorum.

Pick fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan pick fiilinin üçüncü hali ‘picked’dir.

Pick fiilinin 3.hali ile kullanımı

Pick fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have picked…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had picked…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have picked …

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was picked
5.Sıfat tamlamalarında;
A picked potato – seçilmiş patates

Pick fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-Tomatoes was picked by the woman
-Domatesler kadın tarafından seçildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar