Possess İkinci ve Üçüncü Hali


Possess Kullanımı Örnek Cümleler

Possess Kullanımı

‘Possess’ fiili Türkçe’de sahip olmak ve bir şeyin sahipliğini elde tutmak anlamına gelmektedir. En yaygın kullanımı budur.

İsim hali : Possession dır ve Türkçe’de sahiplik/mülk olarak çevrilebilir. Birinin ya da bir şeyin sahipliğini ele almak kontrolünü ele geçirmek anlamında kullanılabilir. Bkz. Take into one’s possession (Birinin sahipliğini/mülkünü ele geçirmek)

Sıfat hali : possessive dir. Türkçe’ye sahip olunan, sahiplik ya iyelik anlamına gelmektedir.

 Possess ile ilgili cümleler

  • They possess same mother and father but the elder one is more similar to their parents. (Aynı anne ve babaya sahipler fakat daha büyük olan ailesine daha çok benziyor.)
  • After won the lottery, she took into all my possession. (Piyangoyu kazandıktan sonra tüm mülkiyetimi üzerine aldı)
  • Some possesive adjectives in English are “my, her,his” (İngilizce’deki bazı iyelik ekleri “my,her,his” dir.)

Possess 2. Hali

Possess fiilinin ikinci hali possessed tir.

Düzenli (Regular) fiil olan possess’in ikinci hali sıfat olarak ve geçmiş zamanı belirten cümlelerde kullanılabilir.

Possess 2. Hali ile Örnekler

  • What demon possessed me that I behaved so well? (Hangi şeytan beni ele geçirdi de bu kadar iyi davranıyorum ?) Geçmiş zaman belirten cümlede kullanılmıştır.
  • My house was possessed by my sister after she won the lottery. (Evim, kardeşim piyangoyu kazandıktan sonra kardeşimin mülkiyetine geçti)
  • Later-possessed houses are not safe in my opinion. (Sonradan sahip olunan evler güvenli değil bana göre.)

Possess 3. Hali

Possess fiilinin 3. Hali possessed tir. Present ve past perfect tenselerde yardımcı fiilden sonra kullanılır. Genelde bu fiilin üçüncü hali have + v3 olarak kullanılan yerlerde kullanılır.  Passive cümlelerde de yardımcı fiilin yanında 3. hali kullanılabilir.

Possess 3. Hali ile örnek cümleler

  • If I had won the lottery, I would have possessed her house. (Eğer piyangoyu kazansaydım, onun evine sahip olabilirdim.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar