POSSESSIVE DETERMINERS – İngilizce Sahiplik Belirteçleri


My, Your, His, Her, Its, Our, Their

Bu yazımızda sizlere belirteçleri anlatmaya devam edeceğiz ve bu sefer rotamızı “possessives” yönüne yani sahiplik bildiren belirteçlere çevireceğiz.

Kökenini “possess” yani “sahip olmak” anlamına gelen fiilden alan “possessives “ adı üstünde sahiplik belirten bir belirteç türüdür. Tıpkı işaret bildiren belirteçlerde olduğu gibi, sahiplik bildiren belirteçlerimiz de hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilmektedir.

Fakat işaret belirteçlerinin aksine, sahiplik belirteçlerinin sıfat ve zarf versiyonları AYNI DEĞİLDİR. Bu nedenle sizlerden ekstra bir dikkat istiyoruz, zira sıfat olarak kullanılan sahiplik belirteçlerden biri zarf olarak KULLANILAMAZ! Aynı şey zarf olanlar için de geçerli elbette.

Sıfat Olarak Kullanılanlar

Sahiplik belirteçlerimizin en bilinen kullanım alanları sıfat olarak kullanıldıkları alanlar. Burada yapmamız gereken tek şey “my,your,his,her, its, our, their” belirteçlerinden birini alıp arkasına da sahip olunan ismi getirmek ve bir sıfat tamlaması oluşturmaktan ibaret.

pexels-photo-29748

 • I love my house, it’s cozy.
 • She thinks her project is the best, I disagree.
 • Their daughter graduated last year, but she is currently unemployed.
 • My dog is constantly hungry, just look at its eyes wanting more food!
 • We know that all societies somehow have to suffer from economic hardships, but our society is especially having a hard time when it comes to financial issues.

DİKKAT! Verdiğim ilk örnekte yani “I love my house, it’s cosy” örneğinde ikinci kısımda bir “it’s” var. Bu sıfat olarak kullanılan sahiplik belirteci DEĞİL. Bu “simple present” olarak çekimlenmiş cümlenin üçüncü şahıs zamiri

Zamir Olarak Kullanılanlar

Sahiplik belirteçleri zamir olarak kullanıldıklarında ise kelime olarak ufak bir değişime uğruyorlar. Bu değişimi kaale almaz da sıfat hallerini zamir durumunda kullanırsak büyük bir yanlış yapmış oluruz, dikkat edelim.

 • My – mine
 • Your – yours
 • His – His
 • Her – Hers
 • Its – Its
 • Our – Ours
 • Their – Theirs

Fark ettiyseniz bazı zamir halindeki belirteçlerimiz sıfat halindekilerle aynı: “his” ve “its”. Bunun sebebi tamamen son harflerinin “s” olması ve bu nedenle bir değişime uğramamaları. Kullanılan belirteç aynı da olsa siz nasıl kullanıldığına göre zamir mi sıfat mı anlayabilirsiniz.

 • That bag is mine, don’t touch it.
 • Hers is the only car that is not fined for incorrect parking.
 • Theirs is that one over there, the one with black paint on.
 • Their family consists of 5 members. Ours have only 3 members, I am an only child.
 • Believe me, I didn’t do anything wrong! It was Mary’s fault! Hers was the decision to stole the car and stroll around the town, not mine!

DİKKAT! Zamir kullanımını bildiğinize eminim, yine de ufak bir hatırlatma: zamir olarak kullanılan sahiplik belirteçleri arkalarına bir isim ALMAZ. Zamir halindeki belirteçleri sıfatlardan bu şekilde ayırt edebilirsiniz, özellikle de sıfat halleriyle aynı olan “his” ve “its” belirteçlerini.

Hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilen sahiplik belirteçleri hakkındaki yazımızın burada sonuna geldik.  Unutmayın, sıfat ve zamir olarak kullanılan belirteçlerin sıfat ve zamir versiyonları birbirinden FARKLI. İki konuyu birbirine karıştırmamaya dikkat edersek bu konu da kolay aslında.

Son Yazılar