Pratik İngilizce Bilgileri İle Yabancı Dil Bilginizi Geliştirin


İngilizcede En Sık Kullanılan Soru Kelimeleri

İngilizce bilmenin avantajları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. İngilizce öğrenmek ve geliştirmek için birçok yöntem uygulanmakta, özellikle konuşturan teknikler kullanan dil kursları tercih edilmektedir. Her dilin kendince kuralları bulunur. Öncelikle pratik İngilizce bilgileri  vererek hem kuralları hem de günlük hayatta işimizi kolaylaştıracak cümle kalıplarını inceleyelim. İngilizce pratik bilgiler vermeye cümle yapısı ile başlamak istiyoruz.

İngilizce Cümle Yapısı

Özne + Yüklem + Tümleç

İngilizcede cümleler özne yani şahıs zamiri ile başlar.

Pratik İngilizce bilgileri: Zamirler

I (ay-ben)
You (yu-sen)
He (hi-o – erkekler için)
She (şi-o – kadınlar için)
It (it-o – hayvanlar ve cansızlar için)
We (wi-biz)
You (yu-siz)
They (dey-onlar)

Fiiller

Fiiller bir iş, bir oluş veya bir hareket bildiren kelimelerdir. İngilizcede ilk öğrenilen fiili be (olmak) fiilidir. Bir iş, bir oluş veya bir hareket değil durum bildiren cümlelerde be fiili kullanılır. “am”, “is”, “are” öznelere göre değişen yapıdadır. En pratik İngilizce bilgileri içinde be fiilinin yeri önemlidir.

I’m a student (Ben öğrenciyim)

You are young (Siz

He is a doctor (O doktor)

She is a nurse (O hemşire)

İt is cute (o şirin- cansız ve hayvanlar için)

We are busy (Biz meşgulüz)

You are very kind (Çok naziksiniz)

They are children (Onlar çocuk)

 

Come: Gelmek- Come in (İçeri gel)

Go: Gitmek-I go home (Eve giderim)

Speak: Konuşmak- I can speak English (İngilizce konuşabiliyorum)

Want: İstemek- Do you want to drink tea? (Çay içmek ister misin?)

 

Düzenli fiiller ikinci ve üçüncü hallerinde –d-ed-ied eklerinden birini alırken, düzensiz fiiller tamamen değişebilmektedir.

 

Düzenli fiiller: Clean-Cleaned (Temizlemek)

Düzensiz fiiller: Speak-Spoke-Spoken (Konuşmak)

Gramer Bilgisi

Soru cümleleri

Soru kelimelerinden sonra fiille cümle devam eder.

What is your name? (İsminiz nedir?

Do you speak English? (İngilizce konuşuyor musunuz?

Olumsuz Cümleler

İngilizcede cümleler yardımcı fiillerden sonra “not” kelimesi getirilerek olumsuz yapılır.

I can not speak English (İngilizce konuşamıyorum)

I do not (don’t) Know (Bilmiyorum)

İngilizce pratik bilgilerinizi gerçek İngilizce bilgisine dönüştürerek, deneyimin verdiği güç ile İngilizce öğrenmek istiyor musunuz? O halde, Türkiye’de 30 binin üzerinde kişiye İngilizce öğreten yeni nesil İngilizce öğrenme sistemi Konusarakogren.com’a göz atmaya ne dersiniz? ????

 

Son Yazılar