Predict İkinci ve Üçüncü Hali


Predict Kullanımı, Örnek Cümleler

Predict fiili

Predict fiili tahmin etmek anlamında kullanılmaktadır. İsim hali prediction (tahmin) olarak kullanılmaktadır. Predicting (tahmin etme) de kullanılabilir. Sıfat hali ise predicted (tahmin edilen) olarak kullanılmaktadır.

Predict fiili ile Örnekler

  • I predict that this year is going to be the hardest year in 20 years. (Bu yılın, 20 yıl içindeki en zor yıl olacağını tahmin ediyorum)
  • My prediction on the number of guests was totally wrong. (Misafirlerin sayısı hakkındaki tahminim tamamen yanlıştı)

Predict fiili 2. Hali

Predict fiilinin ikinci hali -ed takısı alarak oluşturulmaktadır. Predicted ikinci hali, geçmiş zaman bildiren cümlelerde kullanılır.

Predict fiili 2. Hali ile Örnekler

  • I predicted the number of guests as 20 but it was totally wrong. (Misafirlerin sayısını 20 olarak tahmin ettim fakat bu tamanen yanlıştı.)
  • My father predicted that I am gonna never come back to home but I came back. (Babam asla eve dönmeyeceğimi tahmin ediyordu ama döndüm.)

Predict Fiili 3. Hali

Predict fiilinin üçüncü hali -ed takısı alarak oluşturulmaktadır. Predicted 3. Hali, present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilden sonra gelir.

Predict Fiili 3. Hali ile Örnekler

  • You could not have predicted Logan would die any more than I did. (Logan’ın öleceğini benden daha fazla tahmin etmiş olamazdın)
  • It was predicted that I could not survive any more. (Ben artık yaşayamam diye tahmin ediliyordu)
  • I would not have predicted that you and your best friend are going to get married. (Sen ve en yakın arkadaşının evleneceğini hiç tahmin etmezdim)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar