Prefer İkinci ve Üçüncü Hali


Prefer İkinci ve Üçüncü Hali

Prefer 1. Hali

Prefer fiili ”tercih etmek” anlamına gelmektedir. Prefer fiilinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Prefer ile ilgili cümleler

  • People can prefer their sexual preferences and in these days people started to understand this.

İnsanlar cinsel tercihlerini tercih edebilirler ve bu günlerde insanlar bunu anlamaya başladılar.

  • Why people always prefer to living in a city than living in a countryside? I think the rural life is much better than urban life.

Neden insanlar her zaman bir şehirde yaşamayı kırsalda yaşamaktan daha çok tercih ederler? Kırsal yaşamın kentsel yaşamdan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum.

  • I had a chance to prefer my life but I chose to marry him and this was the worst thing that I did in my life.

Hayatımı tercih etme şansım vardı ama onunla evlenmeyi seçtim ve bu hayatımda yaptığım en kötü şeydi.

Prefer 2. Hali

Prefer fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ”preferred”olur. Prefer fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdali gibidir.

Prefer 2. Hali Cümle Örnekleri

  • The government preferred to make a change which led the well fare level went down so it caused people to start a war against the government.

Hükümet, ücret seviyesinin düşmesine neden olan ve insanların hükümete karşı bir savaş başlatmasına neden olan bir değişiklik yapmayı tercih etti.

  • Claudia preferred to have a slice of cake instead of a meal but James insisted to order a plate with chicken.

Claudia yemek yerine bir dilim kek almayı tercih etti, ancak James tavuklu bir tabak sipariş etmekte ısrar etti.

  • She preferred to do her dream job but when she started to do it, she found out that it wasn’t something like that she dreamed of.

Hayalindeki iş yapmayı tercih etti, ancak yapmaya başladığında, bunun hayal ettiği gibi bir şey olmadığını öğrendi.

Prefer 3. Hali

Prefer fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ”preferred”olur. Prefer fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdali gibidir.

 Prefer 3. Hali Cümle Örnekleri

  • I wish you had preferred something different rather than chicken because I heard that this place is not good at chicken meals.

Keşke tavuk yerine farklı bir şey sipariş etseydin çünkü buranın tavuk yemeklerinde iyi olmadığını duydum.

  • I have preferred to work in a corporation rather than a small company because it has many more advantages.

Daha çok avantajı olduğu için küçük bir şirket yerine kurumsal bir şirkette çalışmayı tercih ettim.

  • She has preferred not to marry because she always dreamed of being a successful business woman.

Her zaman başarılı bir iş kadını olmayı hayal ettiği için evlenmemeyi tercih etti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar