PRESENT CONDITIONALS


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Present Real Conditional- Gerçek Durumlarda Kullanılan Koşullu Cümleler

[If / When … Simple Present …, … Simple Present …]

[… Simple Present … if / when … Simple Present …]

KULLANIMI

Present Real Conditional günlük hayatımızda ne yaptığınızı anlatmak için kullanılır.

Örnekler:

 • If I go to a friend’s house for dinner, I usually take some chocolate with me.
 • When I have a day off from work, I often go to the mall.
 • If the weather is nice, Stacy walks to work.
 • Jared helps me with my homework when he has time.
 • read if there is nothing on TV.
 • A: What do you do when it rains?
  B: I stay at home and do laundry
 • A: Where do you stay if you go to New York?
  B: I stay with my friends near the harbor.

IF VE WHEN

Present Real Conditional cümlelerinde hem “if” hem de “when” kullanılır. “If” kullanıldığında, bir şeylerin daha az sıklıkta meydana geldiği ileri sürülür. “When” ise durumun düzenli olarak gerçekleştiğini belirtir.

Örnekler:

 • When I have a day off from work, I usually go to the beach.
  Sık sık işe gitmem gibi bir anlam taşır.
 • If I have a day off from work, I usually go to the beach.
  İşe gitmediğim gün nadirdir gibi bir anlam taşır.

Present Unreal Conditional

[If … Simple Past …, … would + verb …]

[… would + verb … if … Simple Past …]

KULLANIM

Present Unreal Conditional, hayali durumlarda genel olarak ne yapacağınız hakkında konuşmak için kullanılır.

Örnekler:

 • If I owned a car, I would drive to work. But I don’t own a car.
 • She would travel around the world if she had more money. But she doesn’t have much money.
 • would read more if I didn’t watch so much TV.
 • Mary would move to Japan if she spoke Japanese.
 • If they worked harder, they would earn more money.
 • A: What would you do if you won the lottery?
  B: I would buy a house.
 • A: Where would you live if you moved to the U.S.?
  B: I would live in Los Angeles.

Istisna: If I were …

‘Senin yerinde olsaydım’ gibi bir anlam taşır. Bu kalıpta was kullanmak dilbilgisi açısından doğru değildir. Yazılı metinlerde ve sınavlarda muhakkak If I were olarak kullanmalısınız. Fakat, günlük hayatta ‘if I was’ olarak kullanıldığını da duyabilirsiniz.

Örnekler:

 • If he were French, he would live in Paris.
 • If she were rich, she would buy a yacht.
 • I would play basketball if I were taller.
 • I would buy that computer if it were cheaper.
 • I would buy that computer if it was cheaper. Doğru kullanım değildir

Sadece “If” Kullanılabilen Cümleler

Present Unreal Conditional anlamı verilmek istenen cümlelerde if yerine asla when kullanılamaz. Çünkü gerçekte var olmayan, hayali durumlardan bahsedilmektedir.

Örnekler:

 • I would buy that computer when it were cheaper. Yanlış
 • I would buy that computer if it were cheaper. Doğru

İstisnai Modal Fiiller

İngilizce’de modal fiiller için bazı özel koşul kullanımları vardır:

would + can = could

would + shall = should

would + may = might

can” “shall” ve “may”, “would” ile kullanılamaz. Onun yerine bu özel yapılar ile kullanılmalıdır.

Örnekler:

 • If I went to Egypt, I would can learn Arabic.Yanlış kullanım
 • If I went to Egypt, I could learn Arabic.Doğru Kullanım
 • If she had time, she would may go to the party.Yanlış kullanım
 • If she had time, she might go to the party.Doğru Kullanım

Could, should, might ve ought to zaten bir koşul anlamı taşıdıkları için would ile kullanılamazlar.

Örnekler:

 • If I had more time, I would could exercise after work. Yanlış kullanım
 • If I had more time, I could exercise after work. Doğru Kullanım
 • If he invited you, you really would should go. Yanlış kullanım
 • If he invited you, you really should go. Doğru kullanım

 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.