Prove İkinci ve Üçüncü Hali


Prove Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘kanıtlamak’ anlamına gelen prove fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Prove fiilinin 2.hali

Prove fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘proved’tur.

Prove fiilinin 2.hali ile kullanımı

Prove fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Prove fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-The facts proved that our worries were unnecessary.
-Gerçekler endişelerimizin gereksiz olduğunu kanıtladı.

-The experiment proved to be successful.
-Deney başarılı olduğunu kanıtladı.

Prove fiilinin 3.hali

Irregular, yani düzensiz bir fiil olan fiilinin üçüncü hali ‘ ‘dır.

Prove fiilinin 3.hali ile kullanımı

Prove fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have proved …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had proved …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have proved…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was proved
5.Sıfat tamlamalarında;
Proved love – kanıtlanmış aşk

Prove fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Tom has proved that it works.
-Tom bunun işe yaradığını kanıtladı.

-I have proved that I am right with my arguments.
-Argümanlarım ile haklı olduğumu kanıtladım.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.