Publish İkinci ve Üçüncü Hali


Publish Fiilinin 2. hali

‘To publish’ fiili düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘published’ olarak kullanılır. Sonuna -ed eki getirilerek oluşturulur. Publish fiili ‘yayınlamak’ ve dergi kitap gibi şeyleri ‘basmak’ anlamlarında kullanılır. Örneğin bir kitabın basım tarihini söylemek için kullanabiliriz.

Publish ikinci hali ile kullanımı

‘To publish’ bu fiilin infinitive yani yalın halidir. Publish fiilinin ikinci halini, her V2 formunu kullanabileceğimiz gibi, Simple Past Tense cümlelerinde kullanabiliriz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi en yaygın kullanımlarından biri ‘published’ olarak bir kitabın ya da derginin basım tarihini gösterir. Burada ikinci hali kullanmamızın nedeni de simple past olmasıdır.

Publish 2. hali örnek cümleler

  • This book was published in 1989.
  • My father keeps his books and the most older one was published in 1910.
  • I asked her to publish my story on her site, and she published it immediately.
  • This newspaper was published last month, the news are old.
  • She managed to publish her story in one of the monthly magazines. They published it last week.

Publish Fiilinin 3. hali

Bu fiil düzenli bir fiil olduğu için ikinci hali ile üçüncü hali aynıdır. Fiilin üçüncü hali de ‘published’ olarak kullanılır. Bu iki halin de okunuşları arasında bir fark yoktur düzenli bir fiil olduğu için sadece yazılışları aynıdır.

Publish üçüncü hali ile kullanımı

Her V3 formunun kullanılabileceği gibi publish fiilinin de üçüncü halini perfect tenselerle past participle olarak kullanabiliriz.

Publish 3. hali örnek cümleler

  • She has published this information in the newspaper.
  • My father had published one book before he married my mother.
  • I don’t know much about him but I guess he must’ve published a novel a few years ago.
  • This company had published my journals before its close down.
  • I should have published my study by now, but I miss the deadline.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar