Pull İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı (bir şeyi) “çekmek” olan pull fiili en sık kullanılan İngilizce kelimelerden biri. Bu yüzden de kullanılışına hakim olmak önemli.

Pull Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsedildiğinde, yani Past Simple Tense söz konusu ise pull fiilini ikinci hali ile kullanırız. Pull fiilinin ikinci hali “pulled” şeklindedir.

Pull İkinci Hali ile Kullanımı

Pull fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alarak “pulled” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil pulled halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani pull olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani pull olarak kullanılır.

Pull İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • The dog pulled the rope of his leash and barked loudly.
  (Köpek tasmasının ipini çekti ve kuvvetlice havladı.)
 • One day, in my first year in the factory, I pulled the wrong tappet of a machine and it caused a breakdown in all factory.It was my last day at the same time.
  (Fabrikadaki ilk yılımda bir gün, yanlış bir makinenin kolunu çektim ve bu tüm fabrikada devrelerin atmasına yol açtı. O gün aynı zamanda son günümdü.)

Pull Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “pulled” şeklinde olan pull fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Pull Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + pulled ya da has + pulled şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have pulled şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + pulled şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + pulled şeklindedir.

Pull Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • The little girl have pulled her sister’s hair before their mother came into their room.
  (Küçük kız, anneleri odaya girmeden önce kız kardeşinin saçını çekti.)
 • Before the student asked a question about the exam, the teacher already has pulled the exam paper in front of him.
  (Öğrenci sınav hakkında soru sormadan önce, öğretmen öğrencinin önünde yer alan sınav kağıdını çoktan çekmişti bile.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar