Rainbow Rowell Sözleri


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Rainbow Rowell ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Rainbow Rowell sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

“Eleanor was right. She never looked nice. She looked like art, and art wasn’t supposed to look nice; it was supposed to make you feel something.”

“Eleanor haklıydı. Hiç hoş görünmüyordu. Sanata benziyordu ve sanatın hoş görünmemesi gerekiyordu; Sana bir şey hissettirmesi gerekiyordu. ”

 

“Holding Eleanor’s hand was like holding a butterfly. Or a heartbeat. Like holding something complete, and completely alive.”

“Eleanor’un elini tutmak bir kelebek tutmak gibiydi. Veya bir kalp atışı. Tam ve canlı bir şey tutmak gibi. ”

 

“I don’t trust anybody. Not anybody. And the more that I care about someone, the more sure I am they’re going to get tired of me and take off.”

“Kimseye güvenmiyorum. Kimse değil. Ve birisine ne kadar önem verirsem, benden bıkacak ve havalanacaklarından o kadar emin olacağım. ”

 

“I want everyone to meet you. You’re my favorite person of all time.”

“Herkesin seninle buluşmasını istiyorum. Sen tüm zamanların en sevdiğim kişisin. ”

 

“In new situations, all the trickiest rules are the ones nobody bothers to explain to you. (And the ones you can’t Google.)”

“Yeni durumlarda, en zor kurallar kimsenin size açıklamaktan rahatsız olduğu kurallardır. (Ve Google’a giremeyenler.) ”

 

“To really be a nerd, she’d decided, you had to prefer fictional worlds to the real one.”

“Gerçekten bir inek olmak için, kurgusal dünyaları gerçek dünyaya tercih etmek zorunda kaldığına karar verdi.”

 

“Underneath this veneer of slightly crazy and mildly socially retarded, I’m a complete disaster.”

“Biraz çılgın ve hafif sosyal olarak engelli olan bu kaplamanın altında tam bir felaketim.”

 

“I just want to break that song into pieces and love them all to death.”

“O şarkıyı parçalara ayırmak ve hepsini ölümüne sevmek istiyorum.”

 

“Happily ever after, or even just together ever after, is not cheesy,” Wren said. “It’s the noblest, like, the most courageous thing two people can shoot for.”

“Mutlulukla sonsuza dek, hatta sonsuza dek birlikte sevimsiz değil,” dedi Wren. “Bu, iki kişinin vurabileceği en asil, en cesur şey.”

 

“Real life was something happening in her peripheral vision.”

“Gerçek yaşam onun çevresel vizyonunda bir şeydi.”

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.