Read İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “okumak” olan read fiili, İngilizcenin en sık kullanılan fiillerinden biridir

Read Fiili 2. Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise read fiilini ikinci hali ile kullanırız. Read fiilinin ikinci hali “read” şeklindedir. İkinci hali ilk hali ile aynı yazılmasına rağmen okunuşta değişiklik olur.

Read İkinci Hali ile Kullanımı

Read fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiillerdendir fakat ikinci haline dönüşürken fiilin yazılışında değişiklik olmaz. Sadece okunuşu tamamen değişir. Dolayısıyla ikinci halinin yazılışı için “read” diyebiliriz. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiilimiz read (rēd) halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani read (riːd) olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani read (riːd) olarak kullanılır.

Read İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • I read your article yesterday and I am afraid you may be found guilty for it.
  (Dün makaleni okudum ve korkarım bu yüzden suçlu bulunabilirsin.)
 • She didn’t read a word of my essay, how dare she gives me an F!
  (Ödevimin tek kelimesini okumadı bile, ne cesaretle F verir!)
 • Did you read the last book of Stephen King? I felt the same feeling with “The Shining” while I was reading.
  (Stephen King’in son kitabını okudun mu? Ben okurken aynı “The Shining”de hissettiğim gibi hissettim.)

Read Fiili 3. Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “read” (rēd) şeklinde olan read fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Read Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + read ya da has + read şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + read şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + read şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + read şeklindedir.

Read Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • I’ve read three sentences at the beginning of the lesson. Do you remember?
  (Dersin başında üç tane cümle okumuştum. Hatırlıyor musunuz?)
 • Before my term was ended, I had read all of the papers that my lecturer had assigned me to read.
  (Dönemim bitmeden önce, hocamın bana okumam için atadığı tüm makaleleri okumuştum.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar