Receive İkinci ve Üçüncü Hali


Receive Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘almak’ anlamına gelen receive fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Receive fiilinin 2.hali

Receive fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘received’dir

Receive fiilinin 2.hali ile kullanımı

Receive fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Receive fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Mary received a patdown search at the airport.
-Mary havaalanında elle arama yapıldı.

-Fadil received a number of letters from Layla.
-Fadıl, Leyla’dan bir dizi mektup aldı.

Receive fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan receive fiilinin üçüncü hali ‘received’dir.

Received fiilinin 3.hali ile kullanımı

Received fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have received…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had received…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have received…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was received…
5.Sıfat tamlamalarında;
Received letter – alınmış mektup

Received fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Have you received an answer to your letter?
-Mektubunuza bir cevap aldınız mı?

-This is the nicest present I’ve ever received.
-Bu şimdiye kadar aldığım en güzel hediye.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar