Reckon İkinci ve Üçüncü Hali


Reckon Kullanımı Örnek Cümleler

Reckon fiili

Reckon fiili Türkçe’de tahmin etmek, hesaplamak ve sanmak anlamlarına gelmektedir. İsim hali olarak reckoning kullanılabilir. Reckoning hesaplama, sayma anlamlarına gelmektedir.

Reckon ile ilgili cümleler

  • My daughter reckons the days till Christmas (Kızım Christmas’a gün sayıyor)
  • I reckon that we’ll have to leave early. (Erken ayrılırız diye düşünüyorum)

Yukarıdaki iki cümlede de reckon fiil olarak kullanılmıştır.

  • Reckoning days works when you are bored of Quarantine (Karantinadan sıkıldığında günleri saymak işe yarıyor) İsim olarak kullanılmıştır.

Reckon 2. Hali

Reckon fiilinin ikinci hali düzenli bir fiil olmasından dolayı -ed takısı getirilmiş şekildedir. Reckoned, geçmiş zaman kullanılacak cümlelerde kullanılabilir.

Reckon 2. hali ile Örnekler

  • My daughter reckoned the hours until we got off the plane. (Kızım uçaktan inene kadar saatleri saydı)

Reckon 3. Hali

Reckon fiilinin 3. Hali reckoned olarak kullanılmaktadır. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilin yanında kullanılabilir.

Reckon 3. hali ile Örnekler

  • My daughter had reckoned the hours before we got off the plane. (Kızım biz uçaktan inmeden önce saatleri saymıştı)
  • It is reckoned that 2020 is the toughest year in last 20 years. (2020’nin son 20 yıl içindeki en zor yıl olduğu düşünülüyor) Passive halde kullanılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar