Recognize İkinci ve Üçüncü Hali


Recognize 2. ve 3. Hali
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Recognize 1. Hali

Recognize fiili ‘’tanımak, fark etmek, kabul etmek” anlamına gelmektedir. Recognize fiilinin 1. hali ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Recognize 1. Hali Örnekleri

  • He is looking for his missing brother with a picture which will help somebody to recognize him.

(Kayıp kardeşini, birisinin onu tanımasına yardımcı edecek bir resim ile arıyor.)

  • Opposition parties do not recognize the political structure which the government has been trying to build for a long time.

(Muhalefet partileri, hükümetin uzun süredir inşa etmeye çalıştığı siyasi yapıyı tanımıyorlar.)

  • She has such an unique handwriting that anyone can recognize that it belongs to her whenever they see.

(O kadar benzersiz bir el yazısına sahip ki, herkes gördüğü zaman ona ait olduğunu anlayabiliyor.)

Recognize 2. Hali

Recognize fiili kurallu bir fiil olduğu için ikinci hali ‘’recognized’’ olur. Recognize fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Recognize 2. Hali Örnekleri

  • While he was coming to the theatre, he was easily recognized by the police and arrested immediately.

(Tiyatroya gelirken, polis tarafından kolayca tanındı ve hemen tutuklandı.)

  • She recognized that there would not be enough time for her to pack her things and catch the flight.

(Eşyalarını toplaması ve uçuşu yakalaması için yeterli zamanın olmayacağını fark etti.)

  • The emperor recognized the vassal and gave him a chance to become an independent.

(İmparator vasalı resmi olarak tanıdı ve ona bağımsız olma şansı verdi.)

Recognize 3. Hali

Recognize fiili kurallu bir fiil olduğu için üçüncü hali de ‘’recognized’’ olur. Recognize fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Recognize 3. Hali Örnekleri

  • The government has recognized there were problems in urban areas such as poverty but it cannot be an excuse for a lawless behaviour and it cannot be forgiven.

(Hükümet, kentsel alanlarda yoksulluk gibi sorunlar olduğunu kabul etti, ancak yasa dışı bir davranışın bahanesi olamaz ve affedilemez.)

  • After several serious incidents and protests which had been going for a long time, the United Kingdom has recognized the independence of the Irish.

(Uzun zamandır devam eden birçok ciddi olay ve protestodan sonra İngiltere, İrlandalıların bağımsızlığını tanıdı.)

  • After they talked for hours, she felt like she has recognized him for a long time.

(Saatlerce konuştuktan sonra, onu uzun zamandır tanıdığını hissetti.)

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.