Refuse İkinci ve Üçüncü Hali


Refuse 1. HALİ 

Refuse Kullanımı 

İngilizce’de ‘refuse’  fiili  itiraz etmek, reddetmek  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘REFUSES’  ; diğer öznelerle ‘REFUSE’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t refuse’  ; diğer öznelerle ‘don’t refuse’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb refuse’  ; diğer öznelerle ‘Do sb refuse’  kullanılır.

Refuse ile ilgili Cümleler

Do you refuse to leave with us? (Bizimle birlikte ayrılmayı reddediyor musunuz?)

I refuse to allow it. (Buna izin vermeyi reddediyorum.)

He doesn’t  refuse to take orders from Sue. (O, Sue’dan emir almaya itiraz etmez.)

Refuse 2. HALİ 

Refuse ikinci hali Kullanımı 

‘Refuse’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Refused’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t refuse’  ; sorusu ‘Did refuse’  şeklindedir.

Refuse 2. hali ile Örnek Cümleler 

Donald refused Mary’s offer to help. (Donald, Mary’nin yardım teklifini reddetti.)

Did you refuse this judgment? (Bu karara itiraz ettin mi?)

Refuse 3. HALİ 

Refuse üçüncü hali Kullanımı 

‘Refuse’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Refused’dır.

Refuse 3. hali ile Örnek Cümleler 

Have you ever refused to worry about the future? (Gelecekle ilgili endişenlemeye hiç itiraz ettin mi?)

She hadn’t refused to buy anything online until the Covid-19. (O, Covid-19’a kadar internetten birşey alma itiraz etmezdi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar