REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER) LİSTESİ


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizcenin en sevilen konusu ne desek, belki de bir çoğunuz regular verbs yani düzenli fiiller der. Sebebi ise oldukça açık; son derece kolay formüle edilmeleri! Fakat yine de düzenli fiillerin anlamlarını, okunuşlarını bilmek de son derece önem arz ediyor. Düzenli fiillerden bazılarının telaffuzları kayda değer şekilde değişebiliyor.

Biz de yazımızda size, düzenli fiil oluşturma kuralları, düzenli fiiller listesi, düzenli fiillerin okunuşu ve yazılışı, örnek cümleler konuları hakkında bilgi vereceğiz.

Öncesinde düzenli fiilleri hangi tense yapıları ile kullandığımızı netleştirelim.

  • Düzenli fiil dediğimizde, fiilin Past Simple yani “geçmiş zaman” haline, ya da “Present Perfect Tense” haline gönderme yapıyoruzdur. Burada Past Simple söz konusu ise düzenli fiilin ikinci hali, Present Perfect Tense söz konusu ise de düzenli fiilin üçüncü hali söz konusudur. Fiilin üçüncü hali için İngilizcede kullanılan deyiş; “Past Participle”dır.
  • Fakat işiniz çok kolay! Çünkü düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynıdır ve fiiller sonlarına aynı ekleri alır. Peki bu ekler hep -ed takısı şeklinde midir? Cevabımız ne yazık ki hayır. Çünkü hepimizin -ed takısı olarak bildiği o meşhur ek, bazen fiilin son harfine göre telaffuzda ve yazılışta değişikliğe uğrar.

Bunu da ipuçları kısmında sizinle paylaşıyor olacağız. Önce yazım kuralları ile başlayalım:

  1. Fiil sessiz harf ile bitiyorsa, sonuna –ed takısı alır ki bu en sık kullanım şeklidir.

Örnek: I played basketball with my father yesterday. (Dün babamla basketbol oynadım.)

Örnek: He brushed his teeth not to go to dentist that night. (O gece, dişçiye gitmemek için dişlerini fırçaladı.)

2. Fiil “e” harfi ile bitiyorsa, sonuna sadece “d” harfi gelir.

Örnek: He moved to another city. (O, başka bir şehire taşındı.)

Örnek: We danced all night with our friends at our prom. (Mezuniyet balomuzda tüm gece arkadaşlarımızla dans ettik.)

3. Fiilin sonunda arka arkaya bir sessiz harf + y harfi varsa, en sondaki y düşer ve “ied” haline gelir.

Örnek: He tried (burada try fiili tried haline gelmiş) his best to pass the exam. (Sınavı geçmek için elinden gelenin en iyisini denedi)

Örnek: I carried (burada carry fiili carried haline gelmiş) my mother’s bags for her. (Annem için onun çantalarını taşıdım.)

4. Yukarıdaki kuralın benzeri şekilde y ile biten fakat bu şekilde değişmeyen fiiller de vardır. Bir fiil sesli harf + y harfi şeklinde bitiyorsa, sonuna direkt -ed takısı alır, y düşmez.

Örnek: She stayed at school to work for her math exam. (Matematik sınavına çalışmak için okulda kaldı.)

Örnek: The factory employed 50 workers last year. (Fabrika, geçen yıl 50 işçi istihdam etti.)

5. Fiilin sonunda sesli harf + sessiz harf kombinasyonu varsa, sondaki sessiz harf bir kez daha eklenir ve bunun yanına da yeniden “ed” takısı gelir.

Örnek: My father preferred a black car this time. (Babam bu kez siyah bir araba tercih etti.)

Örnek: She dropped her phone while she was taking a selfie. (Selfie çekerken, telefonunu düşürdü.)

Düzenli fiiller listesini sizin için daha okunabilir hale getirmek ve fiilleri karıştırmanıza engel olmak için yukarıda bahsettiğimiz kurallara göre fiilleri sizinle paylaşıyoruz:

Sonuna “-ed” Takısı Alan Düzenli Fiiller Listesi

Kurallar kısmında da belirttiğimiz gibi, fiil sessiz harf ile bitiyorsa, sonuna -ed takısı alır.

Present (Fiilin yalın hali)Sesli TelaffuzPast Simple (Fiilin 2. hali)Sesli TelaffuzPast Participle (Fiilin 3. hali)Sesli TelaffuzTürkçe OkunuşuAnlamı
Account
Accounted
Accounted
e caun tıdHesaplamak, muhasebesini yapmak
Accept
Accepted
Accepted
aksep tıdKabul etmek, onaylamak
Add
Added
Added
e dıdEklemek, arttırmak
Afford
Afforded
Afforded
efor dıdParası yetmek, zaman ayırabilmek
Alert
Alerted
Alerted
alör tıdUyarmak, alarma geçmek
Annoy
Annoyed
Annoyed
e noydKızdırmak, rahatsız etmek
Allow
Allowed
Allowed
eloudİzin vermek, kabul etmek
Answer
Answered
Answered
en sırdYanıtlamak, karşılık vermek
Appear
Appeared
Appeared
e pi yırdGörünmek, belirmek
Applaud
Applauded
Applauded
ep lau dıdAlkışlamak
Arrest
Arrested
Arrested
ares tıdTutuklamak, önlemek
Attach
Attached
Attached
eteçtEklemek, tutturmak
Attempt
Attempted
Attempted
a tepm tıdTeşebbüs etmek, girişimde bulunmak
Attack
Attacked
Attacked
etaktSaldırmak, hücum etmek
Attract
Attracted
Attracted
atraktÇekmek, cezbetmek
Avoid
Avoided
Avoided
e voi dıdÖnlemek, kaçınmak
Back
Backed
Backed
bektDestek olmak, arka çıkmak
Bang
Banged
Banged
bengdPatlamak
Bless
Blessed
Blessed
blestŞükretmek, kutsal saymak
Boil
Boiled
Boiled
bo yıldKaynatmak, köpürtmek
Book
Booked
Booked
buktRezervasyon yapmak, kaydetmek
Borrow
Borrowed
Borrowed
baroudÖdünç almak
Brush
Brushed
Brushed
braştFırçalamak
Burn
Burned
Burned
burntYakmak, yanmak
Check
Checked
Checked
çektKontrol etmek, gözden geçirmek
Chew
Chewed
Chewed
çiüdÇiğnemek, kafa yormak
Claim
Claimed
Claimed
kleymdİddia etmek, sahip çıkmak
Clean
Cleaned
Cleaned
kliindTemizlemek
Call
Called
Called
koodÇağırmak, telefonla aramak
Collect
Collected
Collected
kılektıdToplamak, bir araya getirmek
Complain
Complained
Complained
kompleyndSöylenmek, şikâyet etmek
Concern
Concerned
Concerned
kınsööndEndişelenmek
Conduct
Conducted
Conducted
kın dak tıdYönetmek, idare etmek, hareket etmek
Connect
Connected
Connected
kınektıdBağlanmak
Consider
Considered
Considered
konsi dırdDüşünmek, göz önünde bulundurmak
Contain
Contained
Contained
kınteyndİçermek, kapsamak
Correct
Corrected
Corrected
ko rek tıdDüzeltmek, doğrulamak
Cross
Crossed
Crossed
krostGeçmek, karşılaşmak, melezlemek
Curl
Curled
Curled
cööldKıvırmak, dalgalandırmak
Decay
Decayed
Decayed
dikeydBozmak, çürütmek
Delay
Delayed
Delayed
dileydGeç kalmak, ertelemek
Deliver
Delivered
Delivered
delivırdTeslim etmek, vermek
Depend
Depended
Depended
dipendıdGüvenmek, bağlı olmak
Destroy
Destroyed
Destroyed
distroydZarar vermek, imha etmek
Develop
Developed
Developed
diveloptGeliştirmek, yükseltmek
Disappear
Disappeared
Disappeared
disepi yırdGözden kaybolmak, yok olmak
Discover
Discovered
Discovered
dis ka vırdKeşfetmek, bulmak
Doubt
Doubted
Doubted
dau tıdŞüphe etmek, karar verememek
Dream
Dreamed
Dreamed
driimdHayal kurmak, rüya görmek
Dust
Dusted
Dusted
das tıdToz almak, silkelemek
Earn
Earned
Earned
ööndPara kazanmak, hak etmek
Embarrass
Embarrassed
Embarrassed
embırestUtandırmak
Employ
Employed
Employed
employdÇalıştırmak, iş vermek
End
Ended
Ended
en dıdBitirmek, bitmek
Enjoy
Enjoyed
Enjoyed
in coydZevk almak, hoşlanmak, eğlenmek
Enter
Entered
Entered
en tırdGirmek, katılmak, kaydetmek
Entertain
Entertained
Entertained
en tır teyndEğlendirmek, oyalamak
Exist
Existed
Existed
eg zis tıdVar olmak, yaşamak
Expand
Expanded
Expanded
eks pen dıdGenişletmek, büyütmek
Express
Expressed
Expressed
eks prestİfade etmek, belli etmek
Extend
Extended
Extended
eks ten dıdSunmak, genişletmek
Expect
Expected
Expected
eks pek tıdUmmak
Explain
Explained
Explained
eks pleyndAçıklamak
Fail
Failed
Failed
fe yıldBaşarısız olmak, batmak
Fear
Feared
Feared
fi yırdKorkmak, kuşkulanmak
Fetch
Fetched
Fetched
fe çıdAlmak, çekmek
Fill
Filled
Filled
fiıldDoldurmak, doyurmak
Flash
Flashed
Flashed
fleştParlamak, yakmak
Float
Floated
Floated
flou tıdSüzülmek, dalgalanmak
Flood
Flooded
Flooded
fluu dıdYağdırmak, sel basmak
Flow
Flowed
Flowed
flaudAkmak
Follow
Followed
Followed
foloudTakip etmek
Form
Formed
Formed
foomdOluşturmak, biçimlendirmek
Found
Founded
Founded
faun dıdKurmak, dayandırmak
Frighten
Frightened
Frightened
fray tındKorkutmak
Glow
Glowed
Glowed
gloudParlamak
Greet
Greeted
Greeted
grii tıdSelamlamak, kutlamak
Guard
Guarded
Guarded
gaa dıdKorumak, nöbet tutmak
Guess
Guessed
Guessed
gestTahmin etmek, sezmek
Hammer
Hammered
Hammered
he mırdÇakmak, çekiçle vurmak
Hand
Handed
Handed
hen dıdYardım etmek
Hang
Hanged
Hanged
hengdAsmak, sarkıtmak
Happen
Happened
Happened
he pındOlmak, meydana gelmek
Harm
Harmed
Harmed
haamdZarar vermek, kötülük etmek
Head
Headed
Headed
he dıdBaşı çekmek
Heal
Healed
Healed
hi yıldİyileşmek, iyileştirmek
Heat
Heated
Heated
hii tıdIsıtmak
Help
Helped
Helped
helptYardım etmek
Hook
Hooked
Hooked
huuktTakmak, çengellemek
Hover
Hovered
Hovered
havırdEtrafında gezinmek, üstünde uçmak
Hunt
Hunted
Hunted
han tıdAvlamak, avlanmak
Impress
Impressed
Impressed
imp restEtkilemek, aklına sokmak
Inform
Informed
Informed
in foomdBilgi vermek
Instruct
Instructed
Instructed
instrak tıdBilgilendirmek, öğretmek
Interest
Interested
Interested
interes tıdİlgilendirmek
Interpret
Interpreted
Interpreted
in ter pre tıdYorumlamak, değerlendirmek
Interrupt
Interrupted
Interrupted
intı rap tıdYarıda kesmek
Invent
Invented
Invented
in ven tıdİcat etmek
Itch
Itched
Itched
içtKaşınmak
Jail
Jailed
Jailed
ce yıldHapse atmak
Join
Joined
Joined
coıntKatılmak
Jump
Jumped
Jumped
camptZıplamak
Kick
Kicked
Kicked
kiktTekme atmak
Kill
Killed
Killed
kiyıldÖldürmek, katletmek
Kiss
Kissed
Kissed
kistÖpmek
Kneel
Kneeled
Kneeled
niyıldDiz çökmek
Knock
Knocked
Knocked
naktVurmak, çarpmak
Land
Landed
Landed
len dıdKaraya çıkmak, indirmek
Laugh
Laughed
Laughed
lauftGülmek
Learn
Learned
Learned
lööndÖğrenmek
Lift
Lifted
Lifted
lif tıdKaldırmak, yükseltmek
Listen
Listened
Listened
lisındDinlemek
Load
Loaded
Loaded
loo dıdYüklemek
Lock
Locked
Locked
loktKilitlemek
Look
Looked
Looked
luktBakmak
Match
Matched
Matched
meçtEşlemek, karşılaştırmak
Melt
Melted
Melted
mel tıdEritmek
Mend
Mended
Mended
men dıdDüzeltmek, tamir etmek
Miss
Missed
Missed
mistÖzlemek, kaçırmak
Mix
Mixed
Mixed
mixtKarıştırmak
Murder
Murdered
Murdered
möö dıdÖldürmek, cinayet işlemek
Need
Needed
Needed
nii dıdİhtiyacı olmak
Nest
Nested
Nested
nes tıdİç içe koymak, yuva yapmak
Obey
Obeyed
Obeyed
obeydİtaat etmek
Obtain
Obtained
Obtained
ob teyndElde etmek
Offer
Offered
Offered
oo fııdTeklif etmek
Open
Opened
Opened
opındAçmak
Order
Ordered
Ordered
oo dııdSipariş vermek, emretmek
Own
Owned
Owned
aundSahip olmak
Pack
Packed
Packed
pektPaketlemek
Paint
Painted
Painted
pe yin tıdBoyamak, resim yapmak
Park
Parked
Parked
paaktPark etmek
Perform
Performed
Performed
pö foomdYerine getirmek, uygulamak
Pinch
Pinched
Pinched
pinçtKıstırmak, çimdiklemek
Play
Played
Played
pleydOynamak
Point
Pointed
Pointed
po yin tıdİşaret etmek
Possess
Possessed
Possessed
posestSahip olmak
Pull
Pulled
Pulled
puldÇekmek
Pray
Prayed
Prayed
preydDua etmek
Prefer
Preferred
Preferred
preföödTercih etmek
Pretend
Pretended
Pretended
preten dıdNumara yapmak
Press
Pressed
Pressed
prestBaskı yapmak
Pour
Poured
Poured
puudDökmek
Prevent
Prevented
Prevented
preven tıdDökmek
Print
Printed
Printed
prin tıdBasmak, yayınlamak
Protect
Protected
Protected
pro tek tıdKorumak
Punish
Punished
Punished
pa niştCezalandırmak
Push
Pushed
Pushed
puştİtmek
Question
Questioned
Questioned
kuves çındSoru sormak
Rain
Rained
Rained
reyndYağmur yağmak, yağdırmak
Record
Recorded
Recorded
ri kor dıdKaydetmek
Reach
Reached
Reached
riiçtUlaşmak
Reflect
Reflected
Reflected
rif lek tıdYansıtmak, ifade etmek
Reject
Rejected
Rejected
ri cek tıdReddetmek, çıkarmak
Remain
Remained
Remained
rii meyndKalmak, sürdürmek
Remember
Remembered
Remembered
ri mem bırdHatırlamak
Remind
Reminded
Reminded
ri mayn dıdHatırlatmak
Request
Requested
Requested
ri kes tıdTalep etmek
Return
Returned
Returned
rii tööndGeri dönmek
Rush
Rushed
Rushed
raştAcele etmek
Scream
Screamed
Screamed
skriimtÇığlık atmak
Seal
Sealed
Sealed
siyıldMühürlemek, kapatmak
Shock
Shocked
Shocked
şaktŞok etmek, şaşkına dönmek
Sign
Signed
Signed
sayntİmzalamak
Smell
Smelled
Smelled
sı meldKokmak, sezmek
Sound
Sounded
Sounded
saun dıdSes çıkarmak
Suffer
Suffered
Suffered
sa fırdAcı çekmek, katlanmak
Stay
Stayed
Stayed
steydKalmak.
Suggest
Suggested
Suggested
sa ces tıdTavsiye etmek
Thank
Thanked
Thanked
tenkdTeşekkür etmek
Touch
Touched
Touched
taçtDokunmak, etkilemek
Train
Trained
Trained
treyndEğitmek
Travel
Traveled
Traveled
trevıldSeyahat etmek
Trust
Trusted
Trusted
tras tıdGüvenmek
Turn
Turned
Turned
tööndDönmek, çevirmek
Visit
Visited
Visited
vizi tıdZiyaret etmek
Wait
Waited
Waited
vey tıdBeklemek
Walk
Walked
Walked
vooktYürümek
Want
Wanted
Wanted
van tıdİstemek
Warm
Warmed
Warmed
voomdIsıtmak, ısınmak
Warn
Warned
Warned
voondUyarmak, ihbar etmek
Wash
Washed
Washed
voştYıkamak, yıkanmak
Watch
Watched
Watched
voçtİzlemek
Wish
Wished
Wished
viştDilemek, ummak
Wonder
Wondered
Wondered
von dııdMerak etmek, şaşmak
Ask
Asked
Asked
asktSormak, istemek
Talk
Talked
Talked
tolktKonuşmak, anlatmak
Work
Worked
Worked
vorktÇalışmak.
Cook
Cooked
Cooked
kuktPişirmek.
Seem
Seemed
Seemed
siimdGörünmek.
Light
Lighted
Lighted
lay tıdAydınlatmak.
Contact
Contacted
Contacted
kon tek tıdBağlantı kurmak, bağlantıya geçmek.
Last
Lasted
Lasted
lastıdSürmek, sürdürmek.
Pick
PickedPicked
piktToplamak.
Intend
Intended
Intended
in ten dıdNiyet etmek, kararlı olmak.
Attend
Attended
Attended
aten dıdKatılmak, dinlemek, beklemek.
Switch
Switched
Switched
sviçtDeğiştirmek.
Shout
Shouted
Shouted
şau tıdBağırmak.
Represent
Represented
Represented
rip re zen tıdTemsil etmek, yansıtmak, anlatmak.
Invent
Invented
Invented
in ven tıdİcat etmek, uydurmak.
Act
Acted
Acted
ek tıdRol yapmak, oynamak.
Design
Designed
Designed
dizayndTasarlamak, dizayn etmek.
Reveal
Revealed
Revealed
ri viyıldMeydana çıkarmak, ortaya çıkarmak.
Mention
Mentioned
Mentioned
men şıntBahsetmek.
Lack
Lacked
Lacked
laktYoksun kalmak, mahrum kalmak.
Cast
Casted
Casted
kas tıdTasarlamak, savurmak.
Belong
Belonged
Belonged
bi longdAit olmak.
Launch
Launched
Launched
launçtBaşlatmak, girişmek.
Demand
Demanded
Demanded
dimen dıdTalep etmek.
Clear
Cleared
Cleared
kıliyırdTemizlemek.
Support
Supported
Supported
sapor tıdDesteklemek.
Succeed
Succeeded
Succeeded
saksiidıdBaşarıya ulaşmak.
Result
Resulted
Resulted
ri zal tıdSonuçlandırmak, sonuca varmak.
Gain
Gained
Gained
geyindKazanmak, elde etmek.
Respond
Responded
Responded
ris pon dıdCevap vermek, yanıtlamak.
Report
Reported
Reported
ri por tıdRaporlamak.
Regard
Regarded
Regarded
ri gar dıdHesaba katmak, takdir etmek.
Reckon
Reckoned
Reckoned
re kıntTahmin etmek, zannetmek, hesap etmek.
Predict
Predicted
Predicted
predik tıdTahmin etmek.
Mind
Minded
Minded
mayn dıdÖnemsemek, aldırmak.
Mark
Marked
Marked
marktİşaretlemek.
Establish
Established
Established
establiştKurmak, kuruluşunu gerçekleştirmek.
Dress
Dressed
Dressed
drestGiyinmek.
Display
Displayed
Displayed
displeydEkrana getirmek.
Cover
Covered
Covered
kavırdKaplamak.
Construct
Constructed
Constructed
kınstraktıdİnşa etmek, düzenlemek.
Confirm
Confirmed
Confirmed
kınfirmdOnaylamak, suçlamak.
Adopt
Adopted
Adopted
edaptıdAdapte etmek, adapte olmak, uyumlamak.
Address
Addressed
Addressed
edrestAdres göstermek, hitap etmek.
Interpret
Interpreted
Interpreted
interpre tıdYorumlamak, değerlendirmek.
Whisper
Whispered
Whispered
vis pırdFısıldamak, dedikodu yapmak

Sonuna “-ed” Takısı Alan Fiillere Örnek Cümleler:

She accepted the money to help her son.

Oğluna yardım etmek için parayı kabul etti.

My mother added a banana to my bag for school.

Annem çantama okul için bir muz ekledi.

Billy annoyed the teacher when he spoke without permission.

Billy izinsiz konuştuğunda öğretmeni kızdırdı. 

Sonuna “ed” takısı alan düzenli fiiller ile ilgili daha fazla örnek cümle ve Türkçe anlamı için “Regular Verbs Örnek Cümleler: -ed Takısı Alan Fiiller” yazımızı inceleyebilirsiniz:

Sonuna “-d” Takısı Alan Fiiller Listesi

Fiil “e” harfi ile bitiyorsa, sonuna sadece “d” harfi gelir.

Present (Fiilin yalın hali)Sesli TelaffuzPast Simple (Fiilin 2. hali)Sesli TelaffuzPast Participle (Fiilin 3. hali)Sesli TelaffuzTürkçe OkunuşuAnlamı
Acknowledge
Acknowledged
Acknowledged
ak nov lıctKabullenmek, itiraf etmek
Advise
Advised
Advised
ed vaystFikir vermek, bildirmek
Agree
Agreed
Agreed
eg riidAnlaşmak, uymak
Argue
Argued
Argued
ar güıdTartışmak, savunmak
Arrange
Arranged
Arranged
erencdDüzenlemek, planlamak
Bake
Baked
Baked
beykdFırında pişirmek
Balance
Balanced
Balanced
balenctDengelemek, karşılaştırmak
Bathe
Bathed
Bathed
baat ıdYıkanmak
Behave
Behaved
Behaved
biheyvdDavranmak
Bore
Bored
Bored
boordSıkmak, bunaltmak
Breathe
Breathed
Breathed
bre tıdNefes almak
Calculate
Calculated
Calculated
kal ku ley tıdHesaplamak, tasarlamak
Care
Cared
Cared
keedİlgilenmek, özen göstermek
Cause
Caused
Caused
kauzdSebep olmak
Change
Changed
Changed
çencdDeğiştirmek, bozdurmak
Close
Closed
Closed
klozdKapatmak, yaklaşmak
Compare
Compared
Compared
komperdKarşılaştırmak
Cope
Coped
Coped
KouptBaşa çıkmak, başarmak, üstesinden gelmek
Concentrate
Concentrated
Concentrated
kın sen trey tıdKonsantre olmak
Damage
Damaged
Damaged
dımecdZarar vermek, bozmak
Dance
Danced
Danced
densdDans etmek
Dare
Dared
Dared
deerdCesaret etmek, cüret etmek
Define
Defined
Defined
difayndTanımlamak, belirlemek, tarif etmek
Decide
Decided
Decided
di say dıdKarar vermek, sonuca varmak
Describe
Described
Described
dis kraybAnlatmak, tanımlamak
Deserve
Deserved
Deserved
dizöödHak etmek, layık olmak
Divide
Divided
Divided
di vay dıdBölmek, sınıflandırmak
Ensure
Ensured
Ensured
en şuudSağlama almak, temin etmek
Encourage
Encouraged
Encouraged
en karıcdCesaretlendirmek, teşvik etmek
Escape
Escaped
Escaped
eskeypKaçmak, kurtulmak
Face
Faced
Faced
feystYüzleşmek, bakmak
Fire
Fired
Fired
fayırdYakmak, yanmak
House
Housed
Housed
haustEv sağlamak, yerleştirmek, barındırmak
Hope
Hoped
Hoped
hoptÜmit etmek, beklemek
Ignore
Ignored
Ignored
ignoodGörmezden gelmek, umursamamak
Include
Included
Included
inkluudıdİçermek, dahil etmek
Injure
Injured
Injured
incuudYaralamak, kötülük etmek
Increase
Increased
Increased
inkriiztArtırmak, büyümek, zam yapmak
Imagine
Imagined
Imagined
ime cıntHayal etmek, hayal kurmak
Interfere
Interfered
Interfered
intör ferdMüdahale etmek, girişmek
Joke
Joked
Joked
coktŞaka yapmak, fıkra anlatmak
Lie
Lied
Lied
laydYalan söylemek, uzanmak
Like
Liked
Liked
layktSevmek, hoşlanmak
Live
Lived
Lived
livdYaşamak, hayatta kalmak
Love
Loved
Loved
lavdSevmek
Manage
Managed
Managed
me nıcdİşletmek, idare etmek
Mate
Mated
Mated
mey tıdEvlenmek, çiftleşmek, mat etmek
Move
Moved
Moved
muuvdHareket etmek, taşınmak, ilerlemek
Note
Noted
Noted
no tıdNot etmek, dikkat etmek
Notice
Noticed
Noticed
no tisdFark etmek, bildirmek
Observe
Observed
Observed
obzörvdGörmek, incelemek, uymak
Owe
Owed
Owed
audBorçlu olmak
Pause
Paused
Paused
paustAra vermek, tereddüt etmek
Place
Placed
Placed
pleystYerleştirmek, koymak
Practice
Practiced
Practiced
prektistUygulamak, pratik yapmak
Prepare
Prepared
Prepared
prepeyırdHazırlık yapmak
Promise
Promised
Promised
promistSöz vermek, umut vermek
Provide
Provided
Provided
provay dıdTemin etmek, şart koşmak
Race
Raced
Raced
reystYarışmak, yarıştırmak
Raise
Raised
Raised
reyizdYükseltmek, yetiştirmek
Release
Released
Released
ri leyzdSalıvermek, serbest bırakmak
Reduce
Reduced
Reduced
ri düustAzaltmak, kısmak
Receive
Received
Received
ri siivdAlmak, kabul etmek
Refuse
Refused
Refused
refyüuzdReddetmek, kaçınmak
Rescue
Rescued
Rescued
res küu ıdKurtarmak, muaf tutmak
Retire
Retired
Retired
ritayrıdEmekli olmak, çekilmek
Save
Saved
Saved
seyvdBiriktirmek, kurtarmak, korumak
Scare
Scared
Scared
skeyrıdKorkmak, korkutmak
Scrape
Scraped
Scraped
skreyptKazımak, sıyırmak
Scribble
Scribbled
Scribbled
şribıldKaralamak, eğri büğrü yazmak
Serve
Served
Served
söödHizmet vermek, servis yapmak, yerine getirmek
Settle
Settled
Settled
setıldYerleşmek, yerleştirmek, ödemek
Share
Shared
Shared
şeyrıdPaylaşmak, katılmak, iştirak etmek
Shade
Shaded
Shaded
şeydıdGölgelemek, dönüşmek
Shift
Shifted
Shifted
şif tıdKaymak, kaydırmak
Shave
Shaved
Shaved
şeyvdTıraş olmak, rendelemek
Smoke
Smoked
Smoked
smoktTütmek, sigara içmek
Snore
Snored
Snored
snoodHorlamak
Spare
Spared
Spared
speyrıdAyırmak, esirgemek, biriktirmek
Stare
Stared
Stared
steyrdGözünü dikmek
Stroke
Stroked
Stroked
strooktSıvazlamak, okşamak
Suppose
Supposed
Supposed
sapostVarsaymak, tahmin etmek
Surprise
Surprised
Surprised
sörp rayzdSürpriz yapmak, oyuna getirmek
Taste
Tasted
Tasted
teys tıdTadına bakmak
Tease
Teased
Teased
tiizdKızdırmak
Telephone
Telephoned
Telephoned
telefoondTelefon etmek, telefonda söylemek
Tickle
Tickled
Tickled
ti kıldGıdıklamak, güldürmek
Tire
Tired
Tired
tay rıdYorulmak, bıkmak, dekore etmek
Trace
Traced
Traced
treystİzinden gitmek, kopya çekmek, tasarlamak
Trade
Traded
Traded
trey dıdTicaret yapmak, takas etmek
Trouble
Troubled
Troubled
trabıldSorun çıkarmak, rahatsız etmek
Tumble
Tumbled
Tumbled
tambıldDüşmek, takla atmak
Type
Typed
Typed
tayptDaktilo ile yazmak
Use
Used
Used
yuustKullanmak, yararlanmak
Waste
Wasted
Wasted
ves tıdHarcamak
Wave
Waved
Waved
veyvdEl sallamak, dalgalanmak
Wipe
Wiped
Wiped
vayptTemizlemek, kurulamak
Wrestle
Wrestled
Wrestled
resıldMücadele etmek, güreşmek
Die
Died
Died
daydÖlmek.
Arrive
Arrived
Arrived
erayvdVarmak.
Hate
Hated
Hated
heytıdNefret etmek.
Achieve
Achieved
Achieved
eşiivdBaşarıya ulaşmak.
Solve
Solved
Solved
solvdÇözmek, çözümlemek.
Prove
Proved
Proved
pruvdKanıtlamak, ispatlamak.
Create
Created
Created
criyey tıdYaratmak.
Locate
Located
Located
lo key tıdKonumlandırmak.
Improve
Improved
Improved
impruvdGeliştirmek, değerlenmek.
Experience
Experienced
Experienced
eks piiri yınstDeneyimlemek.
Tie
Tied
Tied
taaydBağlamak.
Require
Required
Required
ri kuvayırdGerektirmek.
Produce
Produced
Produced
prodüystÜretmek.
Replace
Replaced
Replaced
ripleystYerine koymak.
Name
Named
Named
neymdİsim vermek, isimlendirmek.
Enable
Enabled
Enabled
ineybıldOlanak vermek, imkan sağlamak.
Continue
Continued
Continued
KıntiniyıdDevam etmek.
Base
Based
Based
beyzdTemel almak, esas almak.
Realize
Realized
Realized
riyılayzdFarkına varmak, fark etmek.
Issue
Issued
Issued
işuyüdSonuçlanmak, piyasaya sürmek.
Involve
Involved
Involved
involvdKapsamak, dahil etmek.
Introduce
Introduced
Introduced
intro duystTanıtmak.
Force
Forced
Forced
forstZorlamak, güç göstermek.
Explore
Explored
Explored
eksplordKeşfetmek.
Examine
Examined
Examined
egzemindMuayene etmek, incelemek.
Estimate
Estimated
Estimated
esti meytVarsayımda bulunmak, tahmin yürütmek.
Complete
Completed
Completed
kımpliitıdTamamlamak.
State
Stated
Stated
sı tey tıdBelirtmek.
Seperate
Seperated
Seperated
se pı rey tıdAyırmak.
Score
Scored
Scored
skoordPuan almak, başarı kazanmak.
Resolve
Resolved
Resolved
risolvtKesin karar vermek, aklına koymak.
Recognize
Recognized
Recognized
re kız nayzdTanımak.
Organise
Organised
Organised
organayzdOrganize etmek, düzenlemek.
Influence
Influenced
Influenced
influvınstEtkilemek, tesir etmek.
Determine
Determined
Determined
ditörmindBelirlemek.
Blame
Blamed
Blamed
bleymdUtandırmak,
Wriggle
Wriggled
Wriggled
rigıldÇalkalamak, kıvırmak

Sonuna “-d” Takısı Alan Fiillere Örnek Cümleler:

My doctor advised me to do exercise everyday.

Doktorum her gün egzersiz yapmamı tavsiye etti.

I decided to go to my friend’s birthday party.

Arkadaşımın doğum günü partisine gitmeye karar verdim.

He lied to his father about the accident.

Kaza hakkında babasına yalan söyledi.

Sonuna “d” takısı alan düzenli fiiller ile ilgili daha fazla örnek cümle ve Türkçe anlamı için “Regular Verbs Örnek Cümleler: -d Takısı Alan Fiiller” yazımızı inceleyebilirsiniz:

Sonuna “-ied” Takısı Alan Fiiller Listesi

Fiilin sonunda arka arkaya bir sessiz harf + y harfi varsa, en sondaki y düşer ve “ied” haline gelir. Aşağıda bu kurala uyan fiiller listesine ulaşabilirsiniz.

Present (Fiilin yalın hali)Sesli TelaffuzPast Simple (Fiilin 2. hali)Sesli TelaffuzPast Participle (Fiilin 3. hali)Sesli TelaffuzTürkçe OkunuşuAnlamı
Apply
Applied
Applied
ep laydUygulamak.
Bury
Buried
Buried
bö riidGömmek, örtmek
Cry
Cried
Cried
kraydAğlamak, çığlık atmak
Carry
Carried
Carried
keriidTaşımak, nakletmek
Copy
Copied
Copied
kopiidKopya etmek
Deny
Denied
Denied
di naydİnkar etmek, yoksun bırakmak.
Dry
Dried
Dried
draydKurutmak
Empty
Emptied
Emptied
emptiydİçini boşaltmak
Fancy
Fancied
Fancied
fensiydHoşlanmak, fantezi kurmak
Fly
Flied
Flied
flaydUçmak.
Fry
Fried
Fried
fıraydKızartmak
Hurry
Hurried
Hurried
hariidAcele etmek
Identify
Identified
Identified
ay den ti faydBelirlemek, tanımak
Marry
Married
Married
me riyidEvlenmek
Multiply
Multiplied
Multiplied
mal tipıldÇarpmak, çoğalmak
Rely
Relied
Relied
ri laydİnanmak
Reply
Replied
Replied
riplaydYanıtlamak, karşılık vermek
Specify
Specified
Specified
spesi faydBelirtmek.
Satisfy
Satisfied
Satisfied
satisfaydMemnun etmek
Study
Studied
Studied
sta diyidDers çalışmak.
Supply
Supplied
Supplied
sap laydSağlamak, tedarik etmek
Terrify
Terrified
Terrified
terifaydÇok korkutmak
Try
Tried
Tried
tı raydDenemek
Untidy
Untidied
Untidied
an tay diidDağıtmak
Worry
Worried
Worried
voriyıdKorkmak, endişe etmek

Sonuna “-ied” Takısı Alan Fiillere Örnek Cümleler:

We buried our father last year and everything has been getting worse since then.

Geçen yıl babamızı gömdük ve o zamandan beri her şey daha da kötüye gidiyor.

The baby cried so much that I could not sleep at all.

Bebek o kadar ağladı ki uyuyamadım.

We carried our grandmother’s suitcases for her.

Büyükannemizin valizlerini onun için taşıdık.

Sonuna “ied” takısı alan düzenli fiiller ile ilgili daha fazla örnek cümle ve Türkçe anlamı için “Regular Verbs Örnek Cümleler: -ied Takısı Alan Fiiller” yazımızı inceleyebilirsiniz:

Sesli Harf + Sessiz Harf Arkasından, Sondaki Sessiz Harfin Yinelendiği ve “-ed” Takısı Alan Fiiller

Kurallar bölümünde bahsettiğimiz gibi, fiilin sonunda sesli harf + sessiz harf kombinasyonu varsa, sondaki sessiz harf bir kez daha eklenir ve bunun yanına da yeniden “ed” takısı gelir. Aşağıda bu kurala uyan fiilleri listeledik:

Present (Fiilin yalın hali)Sesli TelaffuzPast Simple (Fiilin 2. hali)Sesli TelaffuzPast Participle (Fiilin 3. hali)Sesli TelaffuzTürkçe OkunuşuAnlamı
Admit
Admitted
Admitted
ed mi tıdKabul etmek, itiraf etmek
Ban
Banned
Banned
bandYasaklamak, boykot etmek
Bat
Batted
Batted
be tıdVuruş yapmak
Beg
Begged
Begged
begdYalvarmak
Chop
Chopped
Chopped
çoptDoğramak
Control
Controlled
Controlled
kınt roldKontrol etmek, kontrol altına almak
Commit
Committed
Committed
ko mi tıdSuç işlemek, söz vermek
Clap
Clapped
Clapped
kleptAlkışlamak
Clip
Clipped
Clipped
kliptKırpmak, tutturmak
Deal
Dealled
Dealled
Di yıldAnlaşmak, anlaşmaya varmak.
Dam
Dammed
Dammed
demdBaraj yapmak, set çekmek
Drip
Dripped
Dripped
driptDamlamak, sızdırmak
Drop
Dropped
Dropped
draptDüşürmek, bırakmak
Drum
Drummed
Drummed
dı ramdDavul çalmak, tempo tutmak
Fit
Fitted
Fitted
fi tıdUymak, uydurmak, oturmak
Flap
Flapped
Flapped
flaptKanat çırpmak, sallanmak
Grab
Grabbed
Grabbed
grebdKapmak, zorla almak
Grin
Grinned
Grinned
grindSırıtmak
Grip
Gripped
Gripped
griptKavramak, sıkıştırmak
Hop
Hopped
Hopped
haptAtlamak, zıplamak, sıçramak
Hug
Hugged
Hugged
hagdKucaklamak, sarılmak
Hum
Hummed
Hummed
hamdVızıldamak uğuldamak
Jog
Jogged
Jogged
cogdDürtmek, jogging yapmak
Jam
Jammed
Jammed
cemdBasmak, sıkıştırmak
Knit
Knitted
Knitted
ni tıdDüğüm atmak, bağlamak
Mug
Mugged
Mugged
magdİneklemek, çok çalışmak
Nod
Nodded
Nodded
na dıdKafa sallamak, başıyla selam vermek
Occur
Occurred
Occurred
oküyurdMeydana gelmek, oluşmak
Pass
Passed
Passed
pastGeçmek.
Permit
Permitted
Permitted
pör mi tıdİzin vermek
Plan
Planned
Planned
plendPlanlamak
Plug
Plugged
Plugged
pı lagdTıkamak
Regret
Regretted
Regretted
rig re tıdPişman olmak
Rob
Robbed
Robbed
robdÇalmak, zorla almak
Skip
Skipped
Skipped
skiptAtlamak, sıçramak
Slip
Slipped
Slipped
sliptKaymak
Slap
Slapped
Slapped
sleptTokat atmak
Spot
Spotted
Spotted
spa tıdBenek benek olmak
Step
Stepped
Stepped
steptAdım atmak
Stop
Stopped
Stopped
staptDurmak
Strap
Strapped
Strapped
st reptBantlamak, sarmak
Tap
Tapped
Tapped
taptMusluğu açmak, para sızdırmak
Tip
Tipped
Tipped
tiptBahşiş vermek
Trap
Trapped
Trapped
tı raptYakalamak, tuzağa düşürmek
Trip
Tripped
Tripped
tı riptÇelme takmak, düşürmek
Whip
Whipped
Whipped
viptKamçılamak, çırpmak
Wrap
Wrapped
Wrapped
raptSarmak, paketlemek
Zip
Zipped
Zipped
ziptSüslemek, gayretli olmak

Sonuna “-ed” Takısı Alan Fiillere Örnek Cümleler:

She admitted the crime when she saw the victim.

Kurbanı görünce suçu kabul etti.

The government banned smoking in open- air spaces, too.

Hükümet açık havada sigara içmeyi de yasakladı.

I begged for his mercy when I noticed his anger.

Öfkesini fark ettiğimde merhamet etmesi için yalvardım.

Sesli harf + sessiz harf arkasından, sondaki sessiz harfin yinelendiği ve “ed” takısı alan fiiller ile ilgili daha fazla örnek cümle ve Türkçe anlamı için “Regular Verbs Örnek Cümleler: Sondaki Sessiz Harfin Yinelendiği ve “ed” Takısı Alan Fiiller” yazımızı inceleyebilirsiniz:

REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER) HAKKINDA SORULANLAR

Düzenli fiil ve düzensiz fiil arasındaki fark nedir?

Düzenli fiiller eski hallerine dönüştürüldüklerinde sabit bir sona sahip olurlar. Düzensiz fiillerde böyle bir durum söz konusu değildir, çünkü bunlar ya formlarını tamamen değiştirirler ya da geçmiş zamanda değişmeden kalırlar.

En çok kullanılan düzenli fiiller hangileridir?

Günlük hayatta en çok kullanılan düzenli fiiller: want (istemek), ask (sormak), like (sevmek), live (yaşamak), happen (olmak, vuku bulmak) şeklinde sıralanabilir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.