Regular Verbs Örnek Cümleler: -ed Takısı Alan Fiiller


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizcede düzenli fiiller yani regular verbs; fiilin “past simple” dediğimiz ikinci hali ya da “past participle” dediğimiz üçüncü hali söz konusu ise kullanılır. Fakat fiiller grup grup farklı şekillerde sonuna ek alır. Bu fiilleri ezberlemenin en iyi yolu ise; fiilleri cümle içinde kullanmaktır. Biz de bu sebeple sizinle sessiz harf ile biten ve sonuna -ed takısı alan düzenli fiiller ile ilgili örnek cümleleri ve Türkçe anlamlarını paylaşacağız.

“-ed” Takısı Alan Fiillere Örnek Cümleler ve Türkçe Karşılıkları

Answer Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
AnswerAnsweredAnsweredEansırd
Cevaplamak, yanıtlamak

answer

I answered all of the questioned my teacher asked.

Ben öğretmenimin sorduğu bütün soruları cevapladım.

Ask Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
AskAskedAskedAskt
Sormak, rica etmek

She asked her husband where her purse was.

Kocasına, cüzdanının nerede olduğunu sordu. 

Avoid Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
AvoidAvoidedAvoidedEvoy dıd
Kaçınmak

He avoided using bus, because he hated crowded places.

 Otobüs kullanmaktan kaçınırdı çünkü kalabalık yerlerden nefret ederdi.

Book Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
BookBookedBookedBukt
Rezervasyon Yaptırmak

I booked a family room in Antalya for our summer holiday.

Yaz tatilimiz için Antalya’da bir aile odası rezerve ettim. 

Brush Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
BrushBrushedBrushedBraşt
Fırçalamak

He finally brushed his teeth yesterday after having a terrible toothache.

Berbat bir diş ağrısından sonra sonunda dün gece dişlerini fırçaladı.

Call Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
CallCalledCalledKold
Aramak, çağırmak

I called my father to help me when my car was broken.

Arabam bozulduğunda bana yardım etmesi için babamı aradım.

Collect Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
CollectCollectedCollectedKılek tıd
Toplamak

He collected so many magazines when he was a kid.

O çocukken bir sürü dergi topladı.  

Consider Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
ConsiderConsideredConsideredKınsidırd
Düşünmek

I considered this agreement and unfortunately I will not accept it.

Bu anlaşmayı düşündüm ve maalesef kabul etmeyeceğim.

Deliver Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. Hali (Simple Past)Fiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
DeliverDeliveredDeliveredDilivırd
Teslim etmek, göndermek

The courier delivered our product too late.

Kargo ürünümüzü çok geç teslim etti.

Destroy Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
DestroyDestroyedDestroyedDistroyd
Yok etmek

The air pollution destroyed the environment.

Hava kirliliği çevreyi yok etti. 

Develop Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
DevelopDevelopedDevelopedDivılopt
Gelişmek, büyümek

We developed a new programme for our school.

Okulumuz için yeni bir program geliştirdik.

Earn Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
EarnEarnedEarnedÖrnd
Para kazanmak

I earned almost €5000 in the USA last year.

Geçen yıl ABD’de neredeyse 5000 Euro biriktirdim.

Embarrass Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
EmbarrassEmbarrassedEmbarrassedım berıst
Utanmak

My mother embarrassed me in front of the crowd; that is why I yelled her.

Annem kalabalığın önünde beni utandırdı; bu yüzden ona bağırdım.

Enter Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
EnterEnteredEnteredEntırd
Girmek

When my favorite singer entered the room, I felt very excited.

En sevdiğim şarkıcı odaya girdiğinde çok heyecanlandım.

Expect Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
ExpectExpectedExpectedEks pek tıd
Beklemek, ummak

She expected to have some privileges just because being white.

Sırf beyaz olduğu için bazı ayrıcalıklara sahip olmayı bekliyordu.

Fail Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
FailFailedFailedFe yıld
Başarısız olmak, dersten kalmak

I failed my math exam so I have to study harder.

Matematik sınavımda başarısız oldum, bu yüzden daha çok çalışmam gerekiyor.

Fill Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
FillFilledFilledFild
Doldurmak

She filled a form to apply for an engineer position.

Mühendis pozisyonuna başvurmak için bir form doldurdu.

Follow Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
FollowFollowedFollowedFaloud
Takip etmek

The police followed the robber along the street.

Polis, soyguncuyu sokak boyunca takip etti.

Help Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
HelpHelpedHelpedHelpt
Yardım etmek

My mother helped my father with the houseworks all week.

Annem bütün hafta ev işlerinde babama yardım etti.

Kill Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
KillKilledKilledKiıld
Öldürmek

The little child killed the ant and his mother warned him.

Küçük çocuk karıncayı öldürdü ve annesi onu uyardı.

Miss Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
MissMissedMissedMist
Kaçırmak, kaybetmek, özlemek

I missed the old days so much.

Eski günleri çok özledim.

Want Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
WantWantedWantedVantıd
İstemek

He just wanted a better life.

Sadece daha iyi bir yaşam istemişti.

Happen  Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
HappenHappenedHappenedHepınd
Olmak

What happened to you? You look exhausted.

Sana ne oldu? Bitkin görünüyorsun.

Inform Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
InformInformedInformedinformd
Bilgilendirmek

Our teacher informed us about the assignments yesterday. So I know what to do.

Öğretmenimiz dün ödevler hakkında bizi bilgilendirdi. Yani ne yapacağımı biliyorum.

Listen Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
ListenListenedListenedLisınd
Dinlemek

I listened to music all night.

Tüm gece müzik dinledim.

İngilizcede tüm düzenli fiil kurallarına, örnek cümlelerine, fiillerin listesine, Türkçe anlamlarına, okunuşlarına ve sesli telaffuzlarına ise REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER) LİSTESİ yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Konuşarak Öğren: İngilizce Öğrenmenin En Kolay Yolu

İngilizce öğrenmek, fiilleri doğru kullanmak pratik ister. Pratik yapmak için, konuşmak için fırsatınız, ortamınız yoksa üzülmeyin; biz sizin için o ortamı yaratıyoruz! Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce öğrenmek için Konuşarak Öğren sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İngilizce öğrenmek için kurslarda vakit harcamanıza, bir sürü öğrencinin olduğu sınıflarda öğrenme veriminizi düşürmenize gerek yok. Eğitmenlerimiz size uygun saatlere göre dersleri düzenliyor ve evinizin konforunda İngilizce öğrenebiliyorsunuz. Yani aslında İngilizce öğrenmek hiç bu kadar özel olmamıştı!

SIK SORULAN SORULAR

Sonu “-ed” ile biten düzenli fiilleri nasıl ezberleyebilirim?

Günlük hayatta konu fark etmeksizin cümle kurarken filleri kullanırız. Bu yüzden düzenli fiilleri ezberlemenin en iyi yolu da filleri cümle içinde kullanmaktır. Tablolara bakarak kelimeleri görsel hafıza kaydetmek oldukça önemlidir. Günlük hayatta İngilizce konuşurken bu kelimeleri hatırlayacak ve cümle içinde kullanacaksınız. Böylece kalıcı hafızaya kaydolmuş olacaktır.

Düzenli fiillerin telaffuzunda zorlanıyorum, ne yapabilirim?

Fiillerin telaffuzunda zorlanıyorsanız öncelikle REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER) LİSTESİ adlı yazımızdan sesli telaffuzlarını dinleyin, sonrasında kendiniz taklit etmeye başlayın. Bunu düzenli olarak yaptığınızda hem telaffuzunuz gelişecek hem de akılda kalıcığını artıracaksınız.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.