Regular Verbs Örnek Cümleler: Sondaki Sessiz Harfin Yinelendiği ve “-ed” Takısı Alan Fiiller


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizcede düzenli fiiller yani regular verbs; fiilin “past simple” dediğimiz ikinci hali ya da “past participle” dediğimiz üçüncü hali söz konusu ise kullanılır. Fakat fiiller farklı şekillerde sonuna ek alır. Bu fiilleri ezberlemenin en iyi yolu ise; fiilleri cümle içinde kullanmaktır. Biz de bu sebeple sizinle fiilin sondaki sessiz harfin yinelendiği ve “-ed” takısı alan fiiller ile ilgili örnek cümleleri ve Türkçe anlamlarını paylaşacağız.

“-ed” Takısı Alan Fiillere Örnek Cümleler ve Türkçe Karşılıkları

Chop Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
ChopChoppedChoppedÇopt
Doğramak

chop fiili

Meat is often chopped up before being cooked.

Et genellikle pişirilmeden önce doğranır.

Clap Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
ClapClappedClappedKlapt
Alkışlamak

Clap Fiili

Everyone clapped us when we went up to the stage to get our prize.

Ödülümüzü almak için sahneye çıktığımızda herkes bizi alkışladı.

Clip Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
ClipClippedClippedKlipt
Kırpmak, tutturmak

Clip Fiili

She clipped all the important papers onto the board.

Tüm önemli kağıtları tahtaya tutturdu.

Drop Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
DropDroppedDroppedDropt
Düşürmek

Drop Fiili

Hundreds of bombs were dropped on the city.

Şehre yüzlerce bomba atıldı.

Fit Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
FitFittedFittedFitıd
Uymak, üzerine oturmak

Fit Fiili

Is your car fitted with new brakes?

Arabanıza yeni frenler takıldı mı?

Grab Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
GrabGrabbedGrabbedGrabd
Kapmak, yakalamak, almak

Grab Fiili

When the teacher came in, he grabbed his book off the desk.

Öğretmen içeri girdiğinde kitabını masadan aldı.

Hop Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
HopHoppedHoppedHopt
Zıplamak

Hop Fiili

The rabbit hopped across the grass.

Tavşan çimlerin üzerinde zıpladı.

Hug Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
HugHuggedHuggedHagd
Sarılmak

Hug Fiili

Have you hugged your child today?

Bugün çocuğunuza sarıldınız mı?

Knit Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
KnitKnittedKnittedNitıd
Örmek

Knit Fiili

I knitted the ropes together securely.

İpleri sağlam bir şekilde ördüm.

Occur Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
OccurOccurredOccurredOküurd
Ortaya çıkmak

Occur Fiili

Important trouble occurred during the war.

Savaş sırasında önemli bir sorun çıktı.

Plan Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
PlanPlannedPlannedPlend
Plan yapmak

Plan Fiili

She planned a detailed holiday for her family.

Ailesi için detaylı bir tatil planladı.

Regret Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
RegretRegrettedRegrettedRigretıd
Pişman olmak

Regret Fiili

He regretted his decision about breaking up with his girlfriend.

Kız arkadaşından ayrılma kararından pişman oldu.

Rob Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
RobRobbedRobbedRobd
Soymak, çalmak

Rob Fiili

The man robbed the bank so he is in prison now.

Adam bankayı soydu, bu yüzden şimdi hapishanede.

Skip Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
SkipSkippedSkippedSkipt
Atlamak, zıplamak

Skip Fiili

He skipped physics class three times last term.

Geçen dönem fizik dersini üç kez atladı.

Slip Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
SlipSlippedSlippedSlipt
Kaymak

Slip Fiili

She slipped on the clean floor and fell down.

Temiz zeminde kaydı ve yere düştü.

Slap Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
SlapSlappedSlappedSlapt
Tokat atmak

She slapped her brother, who shouted at her.

Ona bağıran kardeşine tokat attı.

Spot Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
SpotSpottedSpottedSpa tıd
Benekli olmak, noktalanmak

Spot Fiili

He spotted the carpet with his muddy shoes.

Çamurlu ayakkabılarıyla halıyı lekeledi.

Step Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
StepSteppedSteppedStept
Adım atmak

Step Fiili

She stepped into the room and surprised with the huge birthday cake.

Odaya adım attı ve kocaman doğum günü pastasına şaşırdı.

Stop Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
StopStoppedStoppedStapt
Durmak

Stop Fiili

I stopped in front of my mother and told her that I want to leave the house.

Annemin önünde durdum ve evden ayrılmak istediğimi söyledim.

Tap Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
TapTappedTappedTapt
Dokunmak; musluğu açmak

Tap Fiili

The nurse tapped the patient’s arm.

Hemşire hastanın koluna dokundu.

Trap Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
TrapTrappedTrappedTreapt
Tuzağa düşmek

Trap

He was trapped in a locked room.

Kilitli bir odada mahsur kaldı.

Trip Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
TripTrippedTrippedTript
Çarpmak, takılmak

Trip

The toddler tripped the desk while he was trying to walk.

Yürümeye çalışırken küçük çocuk masaya çarptı.

Whip Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
WhipWhippedWhippedVipt
Çırpmak, vurmak

Whip

They served the pie with whipped cream.

Pastayı çırpılmış krema ile servis ettiler.

Wrap Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
WrapWrappedWrappedReapt
Paketlemek

wrap

We wrapped our gifts for Christmas.

Hediyelerimizi Noel için paketledik.

Zip Fiilinin 1., 2. ve 3. Hali

Fiilin 1. HaliFiilin 2. Hali (Simple Past)Fiilin 3. Hali (Past Participle)OkunuşuSesli TelaffuzuAnlamı
ZipZippedZippedZipt
Fermuarlamak, süslemek, gayretli olmak

zip

She zipped her jeans.

Kotunu fermuarladı.

İngilizcede tüm düzenli fiil kurallarına, örnek cümlelerine, fiillerin listesine, Türkçe anlamlarına, okunuşlarına ve sesli telaffuzlarına ise REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER) LİSTESİ yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Konuşarak Öğren: İngilizce Öğrenmenin En Kolay Yolu

İngilizce öğrenmek, fiilleri doğru kullanmak pratik ister. Pratik yapmak için, konuşmak için fırsatınız, ortamınız yoksa üzülmeyin; biz sizin için o ortamı yaratıyoruz! Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce öğrenmek için Konuşarak Öğren sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İngilizce öğrenmek için kurslarda vakit harcamanıza, bir sürü öğrencinin olduğu sınıflarda öğrenme veriminizi düşürmenize gerek yok. Eğitmenlerimiz size uygun saatlere göre dersleri düzenliyor ve evinizin konforunda İngilizce öğrenebiliyorsunuz. Yani aslında İngilizce öğrenmek hiç bu kadar özel olmamıştı!

SIK SORULAN SORULAR

Sonu “-ed” ile biten düzenli fiilleri nasıl ezberleyebilirim?

Günlük hayatta konu fark etmeksizin cümle kurarken filleri kullanırız. Bu yüzden düzenli fiilleri ezberlemenin en iyi yolu da filleri cümle içinde kullanmaktır. Tablolara bakarak kelimeleri görsel hafıza kaydetmek oldukça önemlidir. Günlük hayatta İngilizce konuşurken bu kelimeleri hatırlayacak ve cümle içinde kullanacaksınız. Böylece kalıcı hafızaya kaydolmuş olacaktır.

Düzenli fiillerin telaffuzunda zorlanıyorum, ne yapabilirim?

Fiillerin telaffuzunda zorlanıyorsanız öncelikle REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER) LİSTESİ adlı yazımızdan sesli telaffuzlarını dinleyin, sonrasında kendiniz taklit etmeye başlayın. Bunu düzenli olarak yaptığınızda hem telaffuzunuz gelişecek hem de akılda kalıcığını artıracaksınız.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.