Relate İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı ilgili olmak, ilişkili olmak olan relate fiili cümle içlerinde oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. Biz de fiilin ikinci ve üçüncü hallerini örnek cümleler yoluyla inceleyelim.

Relate Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple Tense söz konusu ise relate fiilini ikinci hali ile kullanırız. Relate fiilinin ikinci hali “related” şeklindedir.

Relate İkinci Hali ile Kullanımı

Relate fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alarak “related” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil related halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani relate olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani relate olarak kullanılır.

Relate İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • Students related the new topic with their prior knowledge thanks to the warm up activity of their teacher.
  (Öğrenciler, öğretmenlerinin ısınma aktivitesi sayesinde yeni konuyu önceki bilgileriyle ilişkilendirdi.)
 • Police related the gun with the crime scene and arrested the man.
  (Polis silahı cinayet mahalli ile ilişkilendirdi ve adamı tutukladı.)

Relate Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “related” şeklinde olan relate fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Pull Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + related ya da has + related şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have related şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + related şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + related şeklindedir.

Relate Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • She hasn’t related any of the information with each other until her teacher clarified the similarities between them.
  (Öğretmeni yeni bilgilerin birbiriyle olan benzerliklerini netleştirene kadar kız hiçbir bilgiyi birbiriyle ilişkilendirememişti.)
 • I’ve related some of your ideas with a political party before you told me what it had been.
  (Sen bana hangisi olduğunu söylemeden önce senin bazı görüşlerini bir siyasi parti ile ilişkilendirmiştim.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar