Relative Clauses Konu Anlatımı


İngilizce İsmin Halleri Nelerdir?

Relative Clauses Nedir?

Ortak özneli iki cümleyi birleştiren ve konuşmalarda akıcılık sağlayan kelimeler who, which, that, where, when ve whose dur. Bu kelimeler İngilizcede relative clauses olarak tanımlanmaktadır. Şimdi relative clauses kullanarak öznesi ortak olan 2 cümlenin nasıl birleştirildiğine bakalım.

Relative Clauses Cümle Oluşturma

The child is running-Çocuk koşuyor

The child is ten years old-Çocuk on yaşında

Şimdi bu iki cümleyi birleştirmek için önce özneyi tespit ediyoruz. Özne child. Eylem ise koşmak. O zaman bu iki cümleyi birleştirirken ana cümle olan çocuğun koştuğu cümleyi önce ele alıyoruz. Çocuk derken bir kişiden bahsedildiği için who zamirini kullanmamız gerekir.

The child who is ten years old is running-On yaşındaki çocuk koşuyor.

Relative Clauses Örnek Cümleler

Who ile İlgili Cümleler Relative Clauses

Do you know the new doctor who came to our hospital?-Hastanemize gelen yeni doktoru biliyor musun?

Bu cümledeki temel cümle, “yeni doktoru biliyor musun?”

Yan cümle, “hastanemize yeni doktor geldi” cümlesidir.

Which ile İlgili Cümleler Relative Clauses

We ate the cake-Biz pasta yedik-Temel cümle

The cake is very delicious-Pasta çok lezzetli-Yan cümle

The cake which we ate was very delicious-Yediğimiz pasta çok lezzetli idi

Cansız ve hayvanlarda which zamiri kullanıldığını unutmayalım

That ile İlgili Cümleler Relative Clauses

I readed the book-Ben kitap okudum

The book is interesting-Kitap ilginç

The book that I readed was interesting-Okuduğum kitap ilginçti

Canlı cansız her nesnede that kullanılabilir.

Where ile İlgili Cümleler Relative Clauses

Relative clauses cümlelerde yer bildiren zamir olarak which kullanılır

Do you know the place?-Yeri biliyor musun?

The post office’s place-Postanenin yeri

Do you know the place where post Office?-Postanenin yerini biliyor musun?

When ile İlgili Cümleler Relative Clauses

I met Ahmet-Ahmet’le tanıştım

I will never forgot that day-O günü asla unutmayacağım

I will never forget the day when I met him-Onunla tanıştığım günü asla unutmayacağım

Whose ile İlgili Cümleler Relative Clauses

Ayşe’s family is poor-Ayşe’nin ailesi fakir

Ayşe is shopping at our shop-Ayşe bizim mağazada alışveriş yapıyor.

Ayşe whose family is poor shopping at our shop-Ailesi yoksul olan Ayşe bizim mağazada alışveriş yapıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar