Remain İkinci ve Üçüncü Hali


Remain 1. HALİ 

Remain Kullanımı

İngilizce’de ‘remain’  fiili  kalmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘REMAINS’  ; diğer öznelerle ‘REMAIN’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t remain’  ; diğer öznelerle ‘don’t remain’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb remain’  ; diğer öznelerle ‘Do sb remain’  kullanılır.

Remain ile ilgili Cümleler 

Men are born and remain free and equal in rights. (İnsanar doğarlar ve haklar bakımında özgür ve eşit kalırlar.)

The border between the two neighbouring countries doesn’ t remain  closed. (İki komşu ülke arasındaki sınır kapalı kalmaz.)

Does anything remain the same in the changing world? (Değişen dünyada herhangi birşey aynı kalır mı?)

Remain 2. HALİ 

Remain ikinci hali Kullanımı 

‘Remain’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Remained’dir.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t remain’  ; sorusu ‘Did remain’  şeklindedir.

Remain 2. hali ile Örnek Cümleler 

Everyone went bur memories remained. (Herkes gitti ama hatıralar kaldı.)

Problems didn’t remain unsolved. (Problemler çözümsüz kalmadı.)

Did two seats remain vacant? (İki koltuk boş kaldı mı?)

Remain 3. HALİ 

Remain üçüncü hali Kullanımı 

‘Remain’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Remained’dir.

Remain 3. hali ile Örnek Cümleler 

I had remained silence until the problem solved. (Sorun çözülene kadar sessiz kaldım.)

He hasn’t remained poor in his life. (O hayatında hiç parasız kalmamış.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar