Remove İkinci ve Üçüncü Hali


Remove 2. hali

Remove fiili düzenli bir fiildir. Bu nedenle fiili çekimlerken sonuna -ed ekleriz. ‘To remove’ fiilinin ikinci halini ‘removed’ olarak kullanırız.

Rremove kelimesini fiil olarak kullandığımızda, kullanıldığı yere bağlı olarak ‘ortadan kaldırmak’, ‘çıkarmak’ ve ‘sökmek’ gibi anlamları vardır. Örneğin bir cinayet romanı okurken ‘remove’ kelimesini bir cesetin ortadan kaldırıldığı anlamında görebilirsiniz, ya da ‘removing make-up’ olarak kullanıldığında da makyajın çıkarılması anlamında karışınıza çıkabilir.

Remove fiilinin 2. hali ile kullanımı

V2 formu ‘removed’ olan ‘to remove’ fiilini ikinci haliyle simple past tense cümlelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Remove 2. hali ile ilgili örnek cümleler

 • I removed my make-up before going to bed.
 • My friend removed her name from the list of our yoga class.
 • I removed the tumor in the brain of my patient.
 • I removed my hat in the building because it was wet because of the rain.
 • The bullet in the chest of the hostage removed safely after he got saved.

Remove 3. hali

Düzenli bir fiil olduğu için üçüncü hali de ‘removed’ olarak kullanılır. Fiilin ikinci ve üçüncü hallerinin hem yazılışları hem de okunuşları aynıdır.

Remove fiilinin 3. hali ile kullanımı

İkinci ve üçüncü hali aynı olan ‘remove’ fiilini ‘removed’ şeklince perfect tense cümleleri içinde kullanabiliriz.

Remove 3. hali ile ilgili örnek cümleler

 • The murderer had removed the body before the police came to the crime scene.
 • I had removed my make-up before I got into the bed.
 • I’ve just removed the stain on my blouse when my brother called me from the downstairs.
 • My mother had removed the little stick on my finger when I was crying.
 • The doctor has removed the tumor of the patient.
 • I had removed my name on the list with my eraser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar