İngilizcede Reply Questions / Cevap Verme Soruları


İngilizcede sorulan sorulara birçok cevap verme yöntemi bulunuyor. Hatta kısaca yardımcı fiili kullanarak evet veya hayır anlamında cevaplar verilebiliyor. Önemli olan fiil zamanına dikkat ederek cevap vermek. Bir de bunların yanında soruya soru ile verilen cevaplar da var. Mesela Türkçede “ne diyorsun?”, “hasta mısın? “ cümlelerinde olduğu gibi.

Şaşırma belirten ifadeler

I’m very tired: Çok yorgunum.

Are you? I thing you should rest today: Öyle mi? Bence bugün dinlenmelisin.

My child can swim: Çocuğum yüzebilir.

Can he? Oh my good! This is very good news: Yüzebilir mi? Aman Tanrım! Bu çok iyi bir haber.

 

Merak uyandıran ifadeler

My friend didn’t come here there: Arkadaşım henüz buraya gelmedi.

Didn’t he? You call him immediately: Gelmedi mi? Hemen onu ara.

I bought a new car: Yeni bir araba satın aldım.

Is that so? I want to see your car as soon as possible: Öyle mi? Bir an önce arabanı görmek istiyorum.

 

Sevinç ifadeleri

I can speak English now: Artık İngilizce konuşabiliyorum.

Can you? I’m happy for you: Konuşabiliyor musun? Senin adına çok sevindim.

We can to go to the holiday together with you this summer: Bu yaz seninle birlikte tatile gidebileceğiz.

Can we? It will be a good holiday: Gidebilecek miyiz? İyi bir tatil olacak.

 

Kızgınlık belirten ifadeler

I dind’t go to the doctor, yet: Henüz doktora gitmedim.

Didn’t you? Why? You must go to the doctor as soon as possible: Gitmedin mi? Neden? En kısa zamanda doktora gitmelisin.

My mom, I didn’t do my homework yet: Anne henüz ödevimi yapmadım.

Didn’t you? You must do your homework immediately: yapmadın mı? Ödevini hemen yapmalısın.

 

Üzüntü belirten ifadeler

I haven’t got a cat yet: Henüz bir kedim yok

Hasn’t you? I can buy a cat for you: Yok mu? Senin için bir kedi satın alabilirim.

I didn’t go to the party yesterday: Dün partiye gitmedim.

Didn’t you? How sad!: Gitmedin mi? Ne kadar üzücü!

 

Son Yazılar