Represent İkinci ve Üçüncü Hali


Represent İkinci ve Üçüncü Hali

İngilizce fiiller ve onların halleri, çalışmamız gereken temel konulardandır. Bu içeriğimizde sizlere ‘’temsil etmek’’ anlamına gelen represent fiilinden ve onun zamanlara göre çekimlerini gösteren 2. ve 3. hallerinden bahsedeceğiz. Üstelik içeriğimizde bu hallerin cümle içinde kullanımlarına da örnekler bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

Represent Fiilinin 2. Hali

Represent fiilinin 2.hali ‘’represented’’ olarak kabul edilmektedir.

Represent 2. Hali İle Kullanımı

İngilizcede öğrenirken duyduğumuz ilk konuların başında, fiillerin düzenli ve düzensiz fiiller olarak iki gruba ayrılması gelmektedir. Düzenli fiiller olarak adlandırılan fiillerde; zamanları öğrenmek daha kolaydır. Çünkü söz konusu fiilin yalın halinin sonuna –ed eki getirilerek; 2. ve 3. haller oluşturulmaktadır.  Bir fiilin 2.hali ise geçmiş zamandan yani Past Tense’den bahsedeceğimiz tüm olumlu cümle örneklerinde kullanılmaktadır. Düzenli bir fiil olan ‘’represent’’ fiilinin 2. zamandaki hali ‘’represented’’ dır.

Represent 2. Hali İle Örnek Cümleler

  • Mert represented his class in the swimming match.
  • Mert, yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti.
  • The vice president represented his country at the international conference.
  • Başkan yardımcısı, uluslararası konferansta ülkesini temsil etti.

Represent Fiilinin 3. Hali

Represent filinin; bu fiilin 3. hali de 2. haliyle aynı olup ‘’represented’’ dır.

Rpresented 3. Hali İle Kullanımı

İngilizcede fiillerin üçüncü halleri, ‘’Verb 3’’ kavramıyla ifade edilmektedir.  İçerikte daha önce de bahsedildiği gibi; ‘’represent’ fiili; düzenli bir fiil olduğundan bu fiilin 3.hali de–ed eki alarak ‘’represented’’ olmuştur. Fiillerin üçüncü hallerinin kullanıldığı durumlar ise Perfect Tense’lerde geçerlidir.

Represented 3. Hali İle Örnek Cümleler

  • He has just represented our company at the conference.
  • O, az önce konferans sırasında şirketimizi temsil etti.
  • The lawyer has represented his client at the meeting.
  • Avukat müvekkilini toplantıda temsil etti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar