Resolve İkinci ve Üçüncü Hali


Resolve Kullanımı Örnek Cümleler

Resolve fiili

Resolve fiili birden fazla anlama sahiptir. Bu anlamlar arasında ‘kesin karar vermek’ , ‘azmetmek’ , ‘aklına koymak’ ‘karara varmak’ vardır.

Resolve fiilinin isim hali: Resolution dır. Resolution kararlılık, azim ya da çözüm anlamlarına gelmektedir.

Resolve ile ilgili cümleler

  • The brothers finally resolved their conflict. (Kardeşler aralarındaki anlaşmazlığı bir sonuca bağladılar)
  • The resolution of their conflict makes their parents happy ( Anlaşmazlıklarının çözümü ailelerini mutlu etti)

Resolve fiili 2. Hali

Resolve fiilinin ikinci hali resolved tur. Resolve düzenli bir fiil olduğundan -d geçmiş zaman ekini almıştır. Geçmiş zaman kullanılan cümlelerde kullanılır.

Resolve fiili 2. hali ile Örnek cümleler

  • After finding that he had been prevented, Marcillia resolved to return home. (Önlendiğini gördükten sonra Marcillia eve geri dönmeyi kafasına koydu.) Geçmiş zaman kullanılan bir cümlede kullanılmıştır.

Resolve fiilinin 3. Hali

Resolve fiilinin 3. Hali resolved tur. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde de yardımcı fiilin yanında kullanılabilir.

Resolve Fiili 3. hali ile örnek cümleler

  • He would have resolved to return home if he had found out he had been prevented earlier. (Önlendiğini daha önce farketseydi, eve dönmeyi aklına koyardı.) past perfect tense ten sonra kullanılmıştır.
  • The brothers had resolved their conflict before they went bankrupt (Kardeşler aralarındaki anlaşmazlığı, iflas etmeden önce bir sonuca bağladılar) Past perfect tense’ten sonra kullanılmıştır
  • The disputes are resolved in 2 months. (Uyuşmazlıklar iki ay içinde karara bağlanır.) Passive bir cümlede yardımcı fiilin yanında kullanılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar