Respond İkinci ve Üçüncü Hali


Respond İkinci ve Üçüncü Hali

Respond 1. Hali

Respond fiili ‘’cevap vermek’’ anlamına gelmektedir. Respond fiilinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Respond ile ilgili cümleler

  • You need to respond immediately when the manager asks you a question.

Yönetici size bir soru sorduğunda hemen yanıt vermeniz gerekir.

  • She responds every question which is asked to her but she only refuses to answer ones about her mother.

Ona sorulan her soruya cevap veriyor ama sadece annesi hakkındaki soruları cevaplamayı reddediyor.

  • He never wanted to respond as he did but he couldn’t help himself.

Asla verdiği şekilde cevap vermek istememişti fakat kendine hakim olamadı.

Respond 2. Hali

Respond fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ”responded’’ olur. Respond fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Respond 2. Hali Cümle Örnekleri

  • The company responded the false claims and tried to defende themselves.

Şirket yanlış iddialara cevap verdi ve kendilerini savunmaya çalıştı.

  • She silently sat down and respond the questions calmly while the police was interrogating her.

Polis onu sorguya çekerken sessizce oturdu ve sorulara sakince cevap verdi.

  • The government responded the claims about their malpractice as people wanted an answer.

Hükümet, yolsuzlukları yönündeki iddialara, insanların cevap istemesi üzerine yanıt verdi.

Respond 3. Hali

Respond fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ”responded’’ olur. Respond fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Respond 3. Hali Cümle Örnekleri

  • The teacher has responded all questions we asked and moved to another subject.

Öğretmen sorduğumuz tüm soruları cevapladı ve başka bir konuya geçti.

  • He is the toughest military ruler yet and has responded harshly to any other opposite idea.

Şimdiye kadarki en zorlu askeri hükümdar ve diğer tüm zıt fikirlere sert tepki verdi.

  • The patient has responded to the treatment better than expected.

Hasta tedaviye beklenenden daha iyi yanıt verdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar