Return İkinci ve Üçüncü Hali


Return Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘dönmek ‘ anlamına gelen return fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Return fiilinin 2.hali

Return fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘returned’dür.

Return fiilinin 2.hali ile kullanımı

Return fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Return fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-Tom returned to work on October 20th.
-Tom 20 Ekim’de işe geri döndü.

-Mary returned the book that she had borrowed from the library.
-Mary kütüphaneden ödünç aldığı kitabı iade etti.

Return fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan return fiilinin üçüncü hali ‘returned ‘dür.

Return fiilinin 3.hali ile kullanımı

Return fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have returned…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had returned…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have returned …

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was returned…
5.Sıfat tamlamalarında;
A returned book – geri verilmiş kitap

Return fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-I have just returned from the post office.
-Postaneden daha yeni döndüm.

-He has recently returned from France.
-Son günlerde Fransa’dan döndü.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar