Rise İkinci ve Üçüncü Hali


Rise Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘yükselmek ‘ anlamına gelen rise fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Rise fiilinin 2.hali

Rise fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘rose ‘dur.

Rise fiilinin 2.hali ile kullanımı

Rise fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Rise fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-The surface of the earth rose due to the earthquake.
-Deprem yüzünden dünyanın yüzeyi yükseldi.

-Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius.
-Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi.

Rise fiilinin 3.hali

Irregular, yani düzensiz bir fiil olan rise fiilinin üçüncü hali ‘risen’dır.

Rise fiilinin 3.hali ile kullanımı

Rise fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
It has risen…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
It had risen…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
It will have risen …

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was risen
5.Sıfat tamlamalarında;
A risen career – yükselen kariyer

Rise fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Prices have risen quite a lot in the past few years.
-Fiyatlar son birkaç yıl içinde oldukça çok arttı.

-The river has risen.
-Nehir yükseldi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar