Say İkinci ve Üçüncü Hali


Anlamı (bir şey) demek, söylemek olan say fiili en çok kullanılan ve frequency list dediğimiz listeye dahil olan fiillerden biridir ve kullanımına hakim olmanız son derece önemlidir.

Say Fiili 2. Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise say fiilini ikinci hali ile kullanırız. Say, fiilinin ikinci hali “said” şeklindedir.

Say İkinci Hali ile Kullanımı

Say fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiilerden biri olduğu için ikinci hali tamamen değişir ve said halini alır. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiilimiz said halini alır.

Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani say olarak kullanılır.

Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan Did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani say olarak kullanılır.

Say İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • I said close the door please. ( Kapıyı kapatır mısın lütfen dedim. )
  • The doctor said that she did not take her pills. ( Doktor, kadının ilaçlarını almadığını söyledi. )
  • I didn’t say anything to anyone about your secret. ( Sırrınla ilgili hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. )
  • Mary said that she was very happy to see me. ( Mary beni gördüğüne çok memnun olduğunu söyledi. )
  • Did your mother say anything to the school manager about your results?( Annen sınav sonucunla ilgili okul müdürüne herhangi bir şey dedi mi? )

Say Fiili 3. Hali

Üçüncü hali, ikinci hali ile aynı yani “said” olan say fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Say Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense present perfect tense ise kullanım have + said ya da has + said şeklindedir.

Özne I, you, we, they ise have said şeklinde kullanılır.

Özne he, she, it ise has said şeklinde kullanılır.

Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + said şeklindedir.

Say Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • I’ve said several times to her not to come into my room without knocking! (Ona kapımı çalmadan içeri girmemesini defalarca söyledim!)
  • Julia hasn’t said anything positive or negative about the agreement yet.  (Julia henüz anlaşma ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey söylemedi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar