Secure İkinci ve Üçüncü Hali


Secure İkinci ve Üçüncü Hali

Secure 1. Hali

Secure fiili ”güvence altına almak, korumak” anlamlarına gelmektedir. Secure fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Secure 1. Hali Örnekler

  • We need to secure the doors before we go to sleep because it is said that they are some burglars in the neighbourhood. 

Uyumadan önce kapıları emniyete almalıyız çünkü mahallede hırsız olduğu söyleniyor.

  • The government added some new articles to the treaty to secure the peace. 

Hükümet barış sabitlemek için anlaşmaya bazı yeni maddeler eklemiş.

  • He made an insurance policy to secure his house against any kind of danger.  

O her türlü tehlikeye karşı evini korumak için bir sigorta poliçesi yaptı.

Secure 2. Hali

Secure fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ”secured” olur. Secure fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Secure 2. Hali Örnekler

  • He secured his silence against the accusations with the help of his lawyer. 

Avukatının yardımıyla suçlamaların karşısında  sessizliğini güvence altına aldı.

  • Victory is not a kind of thing that can be secured 

Zafer, güvence altına alınabilecek bir şey değildir.

  • While he was trying to find a cure to the disease, he didn’t know that he secured his place in the history. 

Hastalığa bir çare bulmaya çalışırken, tarihte yerini güvence altına aldığını bilmiyordu.

Secure 3. Hali

Secure fiili kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ”secured” olur. Secure fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Secure 3. Hali Örnekler

  • The President may have secured some support from the middle classes. 

Başkan orta sınıfın desteğini güvence altına almış olabilir.

  • Because I have been working so hard in the company, I have secured my place for a life time.  

Şirkette çok çalıştığım için ömür boyu yerimi korudum.

  • We have secured the windows in case of any danger coming. 

Gelebilecek her türlü tehlikeye karşı pencereleri korudu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar