Seem İkinci ve Üçüncü Hali


'SEEM' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Seem 1. Hali

Seem Fiili  Kullanımı 

İngilizce’de ‘seem’  fiili görünmek  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘SEEMS’  ; diğer öznelerle ‘SEEM’ olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t seem’  ; diğer öznelerle ‘don’t seem’ kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb seem’  ; diğer öznelerle ‘Do sb seem’ kullanılır.

Seem ile ilgili Örnek Cümleler 

  • He seems to have finished his work. (İşini bitirmiş görünüyor.)
  • She doesn’t  seem  that she is not pleased with the job. (İşinden memnun değil gibi görünüyor.)
  • Does it seem easy at a first glance? (İlk bakışta kolay mı görünüyor?)

Seem Fiili 2. Hali

Seem İkinci Hali ile Kullanımı 

‘Seem’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Seemed’dir.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t seem’  ; sorusu ‘Did seem’  şeklindedir.

Seem 2. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

  • At first, everything seemed difficult. (İlk olarak herşey zor görünüyordu.)
  • She didn’t seem to be very surprised. (O şaşırmış görünmüyordu.)
  • Did I seem sad? (Üzgün mü görünüyordum?)

Seem 3. HALİ 

Seem üçüncü hali ile Kullanımı 

‘Seem’  fiili düzenli olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Seemed’dir.

Seem 2. hali ile ilgili Örnek Cümleler

  • He had seemed satisfied by her modesty in the past. (Geçmişte alçakgönüllüğünden memnun görünüyordu.)
  • She  hadn’t seemed lonely here before. (Daha önce buralarda yalnız görünmemişti.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar