Sell İkinci ve Üçüncü Hali


Sell Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘satmak’ anlamına gelen sell fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Sell fiilinin 2.hali

Sell fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘sold’dur.

Sell fiilinin 2.hali ile kullanımı

Sell fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Sell fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-The drugs on the shelf can be freely sold.
-Raftaki ilaçlar serbestçe satılabilir.

-Tom sold it to somebody else.
-Tom onu başkasına sattı.

-Butter is sold by the pound.
-Tereyağı pound ile satılmaktadır.

Sell fiilinin 3.hali

Irregular, yani düzensiz bir fiil olan sell fiilinin üçüncü hali ‘sold ‘dur.

Sell fiilinin 3.hali ile kullanımı

Sell fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen dört durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have sold…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had sold …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have sold …

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was sold…

Sell fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-I will have sold my car this time next year.
-Arabamı seneye bugün satmış olacağım

-She has sold her grammar book to her friend.
-Dil bilgisi kitabını arkadaşına sattı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar