Seperate İkinci ve Üçüncü Hali


Seperate Fiili 1. Hali

Seperate Fiili Kullanımı

İngilizce’de ‘Seperate’ fiili ayırmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘seperates’; diğer öznelerle ‘seperate’ olarak kullanılır.

Seperate ile ilgili cümleler

I seperate my work life from my private life. (İş hayatım ile özel hayatımı birbirinden ayırırım.)

He seperates his daughter from his sons. (O, kızını oğullarından ayrı tutar.)

Seperate Fiili 2. Hali

Seperate fiili ikinci hali ile Kullanımı

‘Seperate’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘seperated’ kelimesidir.

Seperate ikinci hali ile Örnek Cümleler

I seperated my laundry. (Çamaşırlarımı ayırdım.)

They seperated the classrooms. (Sınıfları ayırdılar.)

Seperate 3. Hali

Seperate üçüncü hali ile Kullanımı

Seperate fiilinin 3.hali ‘seperated’ kelimesidir.

Seperate 3. hali ile Örnek Cümleler

I would have never seperated you from your sister if I knew you loved her so much. (Eğer kardeşini bu kadar sevdiğini bilseydim sizi ayırmazdım.)

She would have never seperated the couple if she knew about karma. (Karma hakkında bilgi sahibi olsaydı çifti hiç ayırmazdı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar