Set İkinci ve Üçüncü Hali


Set 1. HALİ 

Set Kullanımı 

İngilizce’de ‘set’  fiili kurmak  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘SETS’ ; diğer öznelerle ‘SET’ olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t set’ ; diğer öznelerle ‘don’t set’ kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb set’  ; diğer öznelerle ‘Do sb set’ kullanılır.

Set ile ilgili Cümleler 

I set the alarm for 7 o’clock everyday. (Hergün  saatimi  7’ye kurarım.)

My father doesn’t  set the table for dinner. (Akşam yemeği için masayı babam kurmaz.)

Set 2. HALİ 

Set ikinci hali Kullanımı 

‘Set’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Set’tir.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t set’  ; sorusu ‘Did set’ şeklindedir.

Set 2. hali ile Örnek Cümleler 

They set a new life. (Onlar yeni bir hayat kurdular.)

Did he set the table for his wife’s birthday party? (Masayı  karısının doğum günü için mi hazırladı?)

Set 3. HALİ 

Set üçüncü hali Kullanımı 

‘Set’  fiili düzensiz olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Set’tir.

Set 3. hali ile Örnek Cümleler 

I have set the clock for 8 o’clock recently. (Son zamanlarda saatimi 8’e kuruyorum.)

She hadn’t set any routine before she started to work for this company. (Bu şirket için çalışmaya başlamadan önce bir rutin kurmamıştı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar