Settle İkinci ve Üçüncü Hali


Settle İkinci ve Üçüncü Hali

Settle 1. Hali

Settle fiili ‘’yerleşmek’’ anlamına gelmektedir. Settle fiilinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Settle ile ilgili cümleler

  • You have to settle down after you finish your military service.

Askerlik görevini bitirdikten sonra yerleşmelisin.

  • The villagers decided to settle in the area and they lived there for a long time.

Köylüler bölgeye yerleşmeye karar verdiler ve orada uzun süre yaşadılar.

  • If you wanna marry her, you should try to settle down and find a proper job.

Onunla evlenmek istiyorsan, yerleşmeye ve uygun bir iş bulmaya çalışmalısın.

Settle 2. Hali

Settle fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ‘’settled’’ olur. Settle fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Settle 2. Hali Cümle Örnekleri

  • They had been living a colorful life and they were always travelling but they settled down after they had a baby.

Renkli bir hayat yaşıyorlardı ve hep seyahat ediyorlardı ama bebekleri olduktan sonra yerleştiler.

  • He settled in a new province after his parents died in an accident and he started to work in a company.

Ailesi bir kazada öldükten sonra yeni bir ile yerleşti ve bir şirkette çalışmaya başladı.

  • After a long walk, they settled down and rested for a little then continued their journey.

Uzun bir yürüyüşten sonra yerleştiler ve biraz dinlendiler ve yolculuklarına devam ettiler.

Settle 3. Hali

Settle fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ‘’settled’’ olur. Settle fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Settle 3. Hali Cümle Örnekleri

  • She has settled after she travelled all over the world.

Tüm dünyayı gezdikten sonra yerleşti.

  • He claimed that the human forgot about heaven after they had settled in the earth and it would be the cause of the resurrection.

İnsanın yeryüzüne yerleştikten sonra cenneti unuttuğunu ve bunun dirilişin nedeni olacağını iddia etti.

  • Locals who migrated from the region have settled in the foothills for a more comfortable life and started to live a quiet life by dealing with animal husbandry.

Bölgeden göçen yerliler, daha rahat bir yaşam için dağ eteklerine yerleştiler ve burada hayvancılıkla uğraşarak sakin bir yaşam sürdürmeye başladılar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar