Shake İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamlarından bazıları “sallamak, çalkalamak” olan shake fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda. Bu sebeple kullanırken farklı zaman formlarıyla değişimini iyi bilmekte fayda var. Biz de size ikinci ve üçüncü hallerinin kullanımları ile örnek cümleleri ve bu cümlelerin Türkçelerini veriyor olacağız.

Shake Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise shake fiilini ikinci hali ile kullanırız. Shake fiilinin ikinci hali “shook” şeklindedir.

Shake İkinci Hali ile Kullanımı

Shake fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime bir takı almak yerine tamamen değişir. Dolayısıyla kelimemiz “shook” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur ki bu da öğrenirken kolaylık sağlar. Yani fiil ikinci halini alırken he/she/it ayrımı bulunmaz.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil shook halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani shake olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani shake olarak kullanılır.

Shake İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • The tapsman shook the mixture that he had prepared professionally and everybody at the pub clapped him. (Barmen kendi hazırladığı karışımı profesyonelce çalkaladı ve bardak herkes onu alkışladı.)
  • She shook the boy harshly that the poor kid just fell to the floor. (Kadın oğlanı öyle sert salladı ki zavallı çocuk yere düşüverdi.)
  • I didn’t shake the milk bottle. Be sure that all the formula mix in the water. (Biberonu çalkalamadım. Mamanın suya iyice karıştığından emin ol.)

Shake Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinden farklıdır ve “shaken” şeklindedir. Shaken şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Shake Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + shaken ya da has + shaken şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + shaken şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + shaken şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + shaken şeklindedir.

Shake Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • She had shaken the jar before she closed the lid and that helped jam to suck the sugar well. (Kadın kapağını kapatmadan önce kavanozu salladı ve bu da reçelin şekeri iyice emmesini sağladı.)
  • All furnitures had shaken until the earthquake stopped. (Deprem bitene kadar tüm mobilyalar sallanmıştı.)
  • Why have you shaken the kid so rigidly? This is not something you can just because you are able to.
    (Çocuğu neden o kadar sert salladın ki? Sırf yapabildiğin için böyle davranamazsın.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar