Shana Abe Sözleri


Shana Abe ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Shana Abe sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

“I heard what you said. I’m not the silly romantic you think. I don’t want the heavens or the shooting stars. I don’t want gemstones or gold. I have those things already. I want…a steady hand. A kind soul. I want to fall asleep, and wake, knowing my heart is safe. I want to love, and be loved.”

“Ne dediğini duydum. Düşündüğün aptal romantik değilim. Gökleri ve kayan yıldızları istemiyorum. Değerli taş veya altın istemiyorum. Zaten bunlar var. Ben… sabit bir el istiyorum. Nazik bir ruh. Uykuya dalmak ve uyanmak, kalbimin güvende olduğunu bilmek istiyorum. Ben sevmek ve sevilmek istiyorum.”

 

“You do speak.” It came out as an accusation. “When there’s someone around worth speaking to.”

“Konuşuyorsun.” Bir suçlama olarak ortaya çıktı. “Etrafta konuşmaya değer biri olduğunda.”

 

“You snore.” “I don’t!” “Only a little. Very ladylike snores. I found them charming.”

“Horladın.” “Yapmıyorum!” “Sadece biraz. Çok hanımefendi horlama. Onları büyüleyici buldum. ”

 

“nothing helped tea. It simply was what it was, which was boiling hot and flavorless.”

“Hiçbir şey çaya yardım etmedi. Sadece sıcak ve tatsız kaynıyordu. ”

 

“I would give up all the summers of eternity for you. I love you. Forever and my summer days, I’ll love you.”

“Sonsuzluğun tüm yazlarını senin için bırakardım. Seni seviyorum. Sonsuza dek ve yaz günlerimde, seni seveceğim. ”

 

“I love you. At your best and your worst, I love you. Paris or Darkfrith. Here, there, and everywhere, I love you.”

“Seni seviyorum. En iyi ve en kötü ihtimalle, seni seviyorum. Paris veya Darkfrith. Burada, orada ve her yerde, seni seviyorum. ”

 

“Tender creatures, these aristocrats. Who would have guessed?”

“İhale yaratıklar, bu aristokratlar. Kim tahmin ederdi ki? ”

 

“Bundled in my shawl and uniform, I might have been partaking in any one of Mrs. Westcliffe’s permitted after-supper al fresco activities, like: Strolling to the edge of the rose garden to admire the sunset. Strolling to the edge of the orchard to admire the sunset. Strolling to the edge of the bridge to admire the sunset. At England’s foremost educational opportunity for young women, strolling to the brink of things was allowed. Leaving the green-plunging beyond brinks-was not.”

“Şal ve üniformamla birlikte, Bayan Westcliffe’nin izin verilen akşam yemeği sonrası açık havada faaliyetlerinden herhangi birine katılıyor olabilirim: Gün batımını hayranlıkla izlemek için gül bahçesinin kenarına doğru yürüyün. Gün batımına hayran olmak için bahçenin kenarına doğru yürüyün. Gün batımını hayranlıkla izlemek için köprünün kenarına doğru ilerliyoruz. İngiltere’nin genç kadınlar için en önde gelen eğitim fırsatında, şeylerin eşiğine doğru yürümeye izin verildi. Yeşili dalanın brinklerin ötesine bırakmak, değildi. ”

 

“The shelf number for the book would be inked in beside it, but each shelf contained about fifty books, so you had to hang there on the ladder and read every spine of every one until you came across yours. Let it be said that nothing was ever accomplished in haste at Iverson.”

“Kitabın raf numarası yanına mürekkeple yazılacaktı, ancak her raf yaklaşık elli kitap içeriyordu, bu yüzden orada merdivene asılıp sizinkine rastlayana kadar her bir omurgayı okumalısınız. Diyelim ki Iverson’da aceleyle hiçbir şey başarılamadı. ”

 

“By the next afternoon, a shepherd boy had heard his shouts and he’d been hauled up the cliffs and confined to an empty pigeon house, the sole survivor of his doomed mission. Gone cracked, though, from the ordeal. Ranting in perfect English about dragons and a young woman who could fly. No one believed him. A few people swore the airships had suffered lightning strikes, although the night had seemed so clear. A few more vowed they’d spotted them off the bluffs and fired at them, and that had brought them down. Whatever it had been, everyone seemed certain of two things. It had not been a dragon, and it had not been the poor, tormented Duke of Idylling.”

“Bir sonraki öğleden sonra, bir çoban çocuk bağırışlarını duymuştu ve uçurumlardan yukarı çekilmiş ve mahkum görevinin tek kurtulan boş bir güvercin eviyle sınırlıydı. Yine de çileden çıkmıştı. Ejderhalar ve uçabilen genç bir kadın hakkında mükemmel İngilizce ranting. Kimse ona inanmadı. Birkaç kişi, gece çok net görünse de, hava gemilerinin yıldırım çarpması geçirdiğine yemin etti. Birkaç kişi daha onları blöflerden fark ettiklerini ve onlara ateş ettiklerini söyledi ve bu onları düşürdü. Her neyse, herkes iki şeyden emin görünüyordu. Bir ejderha değildi ve fakir, işkence gören Idylling Dükü değildi. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar