Shift İkinci ve Üçüncü Hali


Shift Kullanımı, Örnek Cümleler

Shift Fiili

Shift fiili değiştirmek anlamında kullanılmaktadır. İsim anlamında kullanıldığında da değişiklik / vardiya anlamında kullanılmaktadır. Sıfat hali isim ve fiil halinden farklı olarak ‘shifted’ olarak kullanılmaktadır.

Shift Fiili ile Örnekler

  • My sister sometimes shift her approach towards me. (Kardeşim bana olan yaklaşımını bazen değiştiriyor.)
  • My father works night shift for years. (Babam yıllardır gece vardiyasında çalışıyor)
  • Shifted wind changed our plans for the weekend. (Rüzgarın yönünün değişmesi, bu haftasonuki planlarımızı değiştirdi)

Shift 2. Hali

Shift fiilinin ikinci hali Shifted olarak kullanılmaktadır. Geçmiş zaman eki olan -ed takısını almıştır. Geçmiş zaman belirten cümlelerde kullanılır.

Shift fiili 2. Hali ile Örnekler

  • My sister shifted her approach towards me (Kız kardeşim bana karşı olan yaklaşımı değiştrdi)
  • My father shifted my school last week. (Babam geçen hafta benim okulumu değiştirdi)

Shift fiilinin 3. Hali

Shift fiilinin 3. Hali shifted olarak kullanılmaktadır. Shifted 3. Hali, present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilden sonra gelir.

Shift fiilinin 3. Hali ile örnekler

  • My position in the office was shifted two days ago. (Benim ofisteki pozisyonum 2 gün önce değiştirildi)
  • My father had shifted my school before he told me. (Babam bana söylemeden önce okulumu değiştirdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar